Merle de Kreuk


Merle de Kreuk - Bestuur Wateropleidingen_960x600

“Waterprofessionals begeleiden bij het vergaren van nieuwe praktijkgerichte kennis”

Merle de Kreuk
Professor Environmental Technology TU Delft

Merle de Kreuk

“Een leven lang leren is het motto waar modern onderwijs op gebaseerd is. Leren stopt niet bij het verlaten van de opleiding; dat is pas de eerste stap richting de professionaliteit die gevraagd wordt in de dagelijkse beroepspraktijk. Vanuit mijn rol als (hoog)lerares bij de TU Delft heb ik ervaring met het begeleiden van jonge professionals en het vernieuwen van onderwijs. Van klassikaal naar individueel, van on-campus naar blended en online onderwijs, van ‘stampen’ naar het vinden en beoordelen van alom aanwezige kennis. Ik hoop dat ik in mijn functie als bestuurder van Wateropleidingen deze ervaring mee kan nemen. In mijn optiek is er niks mooiers dan ogen te laten glimmen bij studenten, wanneer ze plotseling gegrepen worden door een onderwerp. Het is fantastisch dat Wateropleidingen waterprofessionals de kans geeft het ‘nu-snap-ik-het-gevoel’ te blijven ervaren. Om die sprankeling vast te houden door hen te begeleiden bij het vergaren van nieuwe praktijkgerichte kennis.”