Bestuur aan het woord


Bestuur Wateropleidingen - Herman Dijk1

Er is zoveel te weten over de prachtige wereld van water

Herman Dijk
Dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Herman Dijk

'Er is zoveel te weten over de prachtige wereld van water. We weten meer dan ooit. En kennisontwikkeling gaat door, in een snel tempo. Het is van belang dat we kennisdelen en opleiden om waterbeheer ook in de toekomst te kunnen realiseren. Daarvoor zet ik me graag en met veel plezier in als bestuurder van Wateropleidingen.'