Docenten


Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. Wateropleidingen begeleidt hen om hun didactische en communicatie vaardigheden te verbeteren. Hiermee maken we van deze vakspecialisten inspirerende docenten.

Docenten van Wateropleidingen worden steevast hoog beoordeeld door deelnemers in de evaluaties. In het cursusjaar 2021/2022 zijn 206 docenten door 2026 deelnemers beoordeeld, met een gemiddelde score van 4,3 (schaal 1-5).

Docentscores 2021-2022

Docent van het Jaar

Ieder jaar benoemt Wateropleidingen de Docent van het Jaar op basis van de door deelnemers ingevulde evaluaties. Zij worden na iedere cursus of module beoordeeld op hun deskundigheid, presentatie en contact met cursisten.

2021-2022: Harry Berkouwer
2020-2021: Martijn Klootwijk

2019-2020 Hans Tuinder en Liejan Kolsters
2018-2019: Oeds Kuipers
2017-2018: Helle van der Roest
2016-2017: Mario Maessen
2015-2016: Jack Jonk
2014-2015: Gerrie de Boer
2013-2014: Theo Vermolen
2012-2013: Ronald Buskens
2011-2012: Richard Peet
2010-2011: Wouter Jan Fellinga
2009-2010: Henk Adema

Didactische ondersteuning

Wateropleidingen begeleidt docenten om te groeien als docenten. Vakspecialisten met goede communicatieve en didactische vaardigheden zijn beter in staat om hun kennis en ervaring over te brengen. Om hen hierin te begeleiden biedt Wateropleidingen o.a.:

  • Trainingen als Van vakspecialist naar docent en Toepassen van werkvormen waarin docenten leren hoe ze een lesopzet maken, welke werkvormen hierbij passen en hoe ze deelnemers motiveren. Jaarlijks verzorgen we zo'n 10 trainingen over diverse didactische onderwerpen.
  • Advies bij pedagogische en didactische vraagstukken. Denk aan review op lesmaterialen, begeleiding bij het maken van lesplannen en alle overige vragen.
  • Reflectie op basis van de beoordelingen door deelnemers. De evaluatiegegevens bespreken we met de docenten en leggen deze gegevens vast.
  • Feedback op doceertechnieken als docenten hier om vragen. In overleg plannen onze opleidingskundigen lesbezoeken om docenten gericht van advies te voorzien.