Onze duurzaamheid


De ontwikkelingen binnen de watersector vormen de basis van ons aanbod aan opleidingen, producten en diensten. We houden voortdurend de actualiteit in de gaten om zo de juiste kennis te kunnen bieden. Ook met ons CO2-beleid sluiten wij aan bij de ontwikkelingen in de sector. We integreren duurzaamheid in de activiteiten van ons onderwijsinstituut. We willen daarmee pionieren op het gebied van duurzaamheid in de opleidingssector. Daarnaast biedt het ook tastbare voordelen zoals kostenbesparingen en bevordering van innovaties.

Onze CO₂-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument waarbij bedrijven en organisaties geholpen worden in structurele en aantoonbare vermindering van hun CO2-uitstoot. Deze ladder bestaat uit vijf prestatieniveaus, waarbij elk niveau staat voor een hogere mate van bewustzijn en actie met betrekking tot CO2-reductie. Het bepalen van onze eigen CO2-footprint vormt een cruciale eerste stap in het certificeringsproces dat leidt naar niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Een niveau dat aangeeft dat wij daadwerkelijk bezig zijn met het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot.

Onze CO₂-uitstoot

In 2023 stootten we 17.4 ton CO₂ uit, verdeeld over de volgende onderdelen.

  • Aardgas: 0,6

  • Benzine: 4,0

  • Zakelijk vervoer: 5,7

  • Vliegreizen <700km: 0,2

  • Vliegreizen >2500km: 6,9

Deze uitstoot staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 4 personenauto's en er zijn ongeveer 783 bomen nodig om dit te compenseren.

Onze doelstelling is om in 2027 onze totale CO₂-uitstoot met 30% te verminderen.

Die vermindering ontstaat door op verschillende gebieden te besparen, de zogenaamde subdoelstellingen. In scope 1 is dat een besparing van 87%, op onze zakenreizen is dat 9% en op het gebied van alternatieve brandstoffen richten we op 100% procent besparen door elektrisch rijden.

We willen onze uitstoot onder andere verminderen door onze collega's te stimuleren met het openbaar vervoer naar cursussen en werkafspraken te reizen. In 2027 willen we dat 5% van deze reizen met het openbaar vervoer is, ten opzichte van nog geen 1% in 2023. Daarnaast moedigen we onze collega's aan te carpoolen en waar mogelijk afspraken te combineren.

Ons kantoor

Wateropleidingen huurt 18 werkplekken in het KWR-kantoor. Bij de bouw in 2014 was duurzaamheid een leidend principe. We verbruiken daardoor 25% minder water en 60% minder energie dan bij een vergelijkbaar gebouw zonder duurzaamheidsmaatregelen. We verbruiken minder water door waterbesparende toiletten en hergebruik van proceswater. Hierdoor lozen we tot maximaal 60% minder afvalwater op het riool. We besparen energie door een zonneboiler, zonnepanelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en warmte-koudeopslag voor vloerverwarming en koeling.

Downloads