Annebel Weijgers


Wateropleidingen_2024_Annebel_Weijgers_960x600

"Optimaal leerrendement bereiken door afstemming op deelnemers én docenten."

Annebel Weijgers
Opleidingskundig Adviseur

Over Annebel

Annebel Weijgers werkt bij Wateropleidingen als Opleidingskundig Adviseur. Ze is afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Leiden. Haar rol omvat het actualiseren en ontwikkelen van het opleidingsaanbod op didactisch vlak. Ook ondersteunt Annebel onze docenten en draagt ze actief bij aan de kwaliteitscontroles van de examinering. Daarnaast streeft ze ernaar om de lessen nauwkeurig af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de deelnemers en de docent.

Contact

Telefoon: (030) 60 69 413