Jaarverslag 2020


2020 was een jaar zonder weerga, met veel uitdagingen. Een jaar dat als intens, onverwacht en ongewoon in ons geheugen zal blijven. Door de coronapandemie hebben we allemaal te maken gehad met lockdowns. De situatie leerde dat we flexibel zijn en in staat zijn om enorme transformaties naar een nieuwe digitale wereld te initiëren!

Wateropleidingen heeft de opleidingen en examens digitaal voortgezet. Samen met onze docenten gaven we de bijeenkomsten opnieuw vorm. Soms onder grote tijdsdruk, waardoor we veel van docenten en deelnemers gevraagd hebben. We kijken met vertrouwen uit naar de toekomst. We werken nog steeds hard aan het hybridiseren van onze opleidingen. Met een combinatie van digitale en fysieke bijeenkomsten verwachten wij een perspectief te kunnen bieden voor onze wateropleidingen.

Corona

corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we maatregelen genomen om Wateropleidingen coronaproof te maken. Onze locaties zijn ingericht op onderwijs op 1,5 meter afstand en we gebruiken digitale leervormen waar mogelijk. Door deze maatregelen kunnen lopende opleidingen volgens planning afgerond worden en nieuwe opleidingen starten. Op het moment van de uitbraak liepen er 26 lange opleidingen met ruim 400 deelnemers. Deze hebben hun opleiding allemaal kunnen afronden het afgelopen jaar. Hier lees je meer over onze maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Hybride opleidingen

lessen

Voor corona bestonden onze opleidingen voornamelijk uit fysieke bijeenkomsten. Toen we vorig jaar vanwege het coronavirus geen fysieke bijeenkomsten meer mochten organiseren, zijn we de lesdagen in rap tempo digitaal gaan aanbieden. De geleerde lessen hierbij hebben we meegenomen om onze opleidingen hybride te ontwerpen. Een hybride opleiding bestaat uit een combinatie van fysieke lessen, videolessen en digitale lessen. Fysieke waar het moet, en digitaal waar het kan.

Nieuwe ontwikkelingen

zoom

In 2020 zijn er nieuwe producten en diensten ontwikkeld om digitaal kennis te delen. Hierbij maken we gebruik van onze ervaringen uit de digitale lessen. Positieve punten en verbeterpunten nemen we mee om digitale bijeenkomsten steeds inspirerend en interactief te maken. We helpen deelnemers op weg bij technische vragen, laten hen zich goed voorbereiden met digitaal lesmateriaal en betrekken ze in de les met interactieve werkvormen.

World Water Academy

Via World Water Academy waren we actief aan twee Nuffic projecten binnen het Orange Knowledge Programme (OKP). Het project Bridging the Water in Zuid-Afrika is in 2019 gestart. Na 2 maanden met uitvoeringen van on-the-job trainingen en Living Labs zijn de activiteiten door corona stilgevallen en na de zomer hervat met digitale Living Labs en online masterclass. Inmiddels is de digitale strategie uitgewerkt en wordt het project succesvol digitaal voortgezet. De samenwerking tussen de 10 partners verloopt nu volledig digitaal. Het project is gepresenteerd tijdens de Wisa-conferentie in december 2020. Meer hierover lees je op www.bridgingthewater.co.za.

Het project Strengthening skills development for WAstewater Treatment and Reuse in Agriculture in a recently established higher TVET programme in Jordan (WATRA) is in januari 2020 gestart met een inceptie-missie. Hier verzorgen we praktische trainingen in waterzuivering. Eind 2020 is hiervoor een training need analyses opgezet.

Cijfers 2020

Lopende opleidingen en cursussen zijn afgerond, maar vanwege het coronavirus hebben we ook enkele titels moeten uitstellen. Hierdoor zien we een forse daling in het aantal deelnemers (-25%) en uitvoeringen (-23%) ten opzichte van 2019.

Infographic 2020_Cursisten

Infographic 2020_Cursusaanbod

Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. In 2020 maakte zij in korte tijd de switch naar digitaal onderwijs. En dit deden zij met verve! In 2020 scoorde zij onveranderd hoog in de evaluaties.

Infographic 2020_Docenten

Het team van Wateropleidingen zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling en uitvoer van een praktijkgericht en inspirerend cursusaanbod. Ze pasten zich aan naar de nieuwe situatie waarin thuiswerken de norm werd en opleidingen online plaatsvonden.

organisatie

Jaarplan 2021: digitaal en persoonlijk

Dit jaar gaan we door met het verzamelen, borgen, structureren en delen van collectieve waterkennis. Waterprofessionals 'digitaal en persoonlijk' ontwikkelen. Een slimme combinatie: digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is.