Geslaagde uitvoering van de opleiding Stikstof- en fosforverwijdering

1 juni 2021

In november 2020 is een uitvoering gestart van de opleiding Stikstof- en fosforverwijdering (N&P). Deze opleiding richt zich op procesoperators en procestechnologen van waterschappen en industrie die meer willen weten over de verschillende zuiveringstechnieken en de vereiste procescondities. Wij vroegen docent Jörgen Verschoor (Adviseur Circulaire Economie bij Waterschap Vallei en Veluwe) en deelnemer Willem de Vries (Procesondersteuner Zuiveringen bij Waterschap Zuiderzeeland) naar hun ervaringen.

Zuivering_2

Voor- en nadelen van 100% digitaal
“Vanwege COVID-19 werden de lessen digitaal gegeven via Zoom. Dit was in het begin wel even wennen, aangezien je in klasverband toch sneller en beter contact maakt met je docent en andere deelnemers. Gedurende de cursus ging dit wel steeds beter. Voor de kwaliteit van de lessen heeft het digitaal lesgeven geen nadelen, de zeer deskundige docenten wisten alles op een helder en duidelijke manier op mij over te brengen. Voordeel van het digitaal lesgeven is dat de reistijd wegvalt”, zegt Willem.

Jörgen vult aan: “Door de relatief kleine groepsgrootte was het mogelijk om ook digitaal goed contact te krijgen met de deelnemers. Door gebruik van de webcams konden deelnemers elkaar maar ook de docent wel zien en ontstond er ook echt wel discussie. Voor sommige deelnemers scheelde het digitale ruim 2x1,5 uur reistijd naar Utrecht per avond. Tijd die ze nu nuttig konden inzetten aan studeren in plaats van reizen. Voor mij als docent is het zo dat ik de energie mis die ik krijg als ik voor een groep sta. Dat is digitaal echt anders. Wel ben ik blij met de extra ruimte in het programma om iets van mezelf toe te kunnen voegen aan het lesprogramma en ook meer tijd  in de les te hebben voor de verhalen en ervaringen van de deelnemers. Daar leer ik ook elke keer weer van bij.”

Theorie toepasbaar maken
In de opleiding worden veel praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie en berekeningen toe te lichten. En door een vernieuwd ontwerp is er per les een half uur langer beschikbaar om hieraan te besteden. “Omdat veel lesstof in videolessen vooraf al door deelnemers is bekeken, is er in de lessen veel meer ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers en de docenten. Met name de tijd die gestoken is in het behandelen van de cases voegt echt iets extra’s toe aan de opleiding. Je kon zien dat de deelnemers echt met andere ogen naar hun eigen installatie hebben gekeken en dit vervolgens konden uitleggen aan de andere deelnemers. Als je dat kunt, snap je hoe het werkt”, zegt Jörgen.

“De verdiepingsslag op het gebied van stikstof- en fosforverwijdering is erg mooi in deze opleiding. Het nog meer inzicht krijgen hoe de processen verlopen en waar dit gebeurt op de AWZI heeft mij veel gebracht. Door het behandelen van verschillende casussen krijg je nog meer de helikopterview over het gehele zuiveringsproces, en aan welke ‘knoppen' je kunt of moet draaien om uiteindelijk een beter resultaat te krijgen. Alle technieken voor het verwijderen van stikstof en fosfor zijn aan de orde gekomen. In mijn functie als procesondersteuner zuiveringen bij Waterschap Zuiderzeeland is het geleerde direct toe te passen in mijn dagelijkse werk”, aldus Willem.

Nieuwe uitvoering start in november
In november start een nieuwe uitvoering van de opleiding Stikstof- en fosforverwijdering N&P met een combinatie van fysieke en digitale lessen. “Juist de afwisseling tussen fysiek en digitaal zorgt er voor dat je de inhoud tot je kan nemen wanneer het jou uitkomt, maar ook dat er weer ruimte is voor klassikale inhoudelijke discussie en het uitwisselen van ervaringen. Het kunnen terugkijken van de lesstof in de opgenomen videolessen biedt voordelen indien je stof nog eens wilt bestuderen. Als docenten zijn we inmiddels wel gewend aan online lesgeven, maar naast alle voordelen hiervan zien we toch ook graag de deelnemers met enige regelmaat in levende lijve."