"Grote ontwikkelingen op komst in leidingwaterinstallaties"

1 november 2022

Leidingwaterinstallaties worden steeds complexer en de regelgeving wordt met enige regelmaat aangepast aan een ‘nieuwe werkelijkheid’. Voor installateurs en controleurs van leidingwatersystemen is het dus zaak op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Evides Waterbedrijf organiseerde daarom samen met Wateropleidingen de cursus ‘Toekomstbestendige Leidingwaterinstallaties’. Waterforum sprak met de betrokkenen bij deze cursus.

IMG_5106

De cursisten van Evides op productielocatie Berenplaat (foto: Rein Opleidingen)

“Als ik één ding heb geleerd, is het dat het er niet gemakkelijker op wordt in de toekomst”, zegt Johan Rijkers, controleur drinkwaterinstallaties bij Evides. “Er komen steeds meer apparaten op de markt waarvan we voor de cursus niet eens wisten dat ze bestonden!”

Energietransitie
Rijkers kijkt regelmatig op de website van Wateropleidingen om te zien of er iets nieuws wordt aangeboden op het gebied van drinkwater. “Bij deze cursus zag ik een aantal elementen waarbij ik dacht: ‘Ja, daar moeten wij in de toekomst iets mee.’ Aangejaagd door de energietransitie gaat er het nodige veranderen in de leidingwaterinstallaties. Dankzij de cursus worden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de markt en in de regelgeving.”

Berenplaat
Rijkers stapte met het cursusidee naar Rick Langen, manager van de afdeling Controle Drinkwaterinstallaties bij Evides. “Johan kwam precies op het juiste moment”, zegt Langen. “Door de coronaperiode dreigde onze afdeling een beetje ‘uit elkaar te vallen’. De mensen hadden onderling nog maar weinig contact. Daarom wilden we een gezamenlijke activiteit organiseren en daarbij viel de keuze op een vakinhoudelijke training. Zo konden we het nuttige met het aangename verenigen.” De cursus werd op 18 oktober gegeven op de Evides productielocatie Berenplaat. Langen: “Daar waren een aantal mensen van de afdeling nog nooit geweest. Ze hebben hun ogen uitgekeken. Waar zij in hun werk bezig zijn op microniveau, daar zagen ze nu 5000 kuub leidingwater per uur geproduceerd worden.”

Deskundige docenten
De eendaagse in-company cursus is een coproductie van Rein Opleidingen en Wateropleidingen en wordt gegeven door Oeds Kuipers, directeur van KDWS Nederland BV, en Eric van der Blom, vakspecialist sanitaire technieken. Kuipers verzorgt meer cursussen van Wateropleidingen en werd al eens uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Cursisten leren wat er nodig is om gezonde, veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke leidingwaterinstallaties te realiseren en welke documenten er meegeleverd moeten worden. Er wordt ingegaan op de relevante wet- en regelgeving en gekeken naar de verschillen in gebouwen en de verschillen in de gebruikers daarvan. Ook leren ze meer over de energiebronnen die toegepast worden voor warmtapwaterbereiding en wat dit betekent voor de warmtapwaterinstallatie. Verder wordt ingezoomd op de duurzaamheidsaspecten en de toepasbaarheid daarvan. Ook gezondheid en veiligheid krijgen de nodige aandacht (denk aan materialen, Legionellapreventie en verbrandingsrisico’s).

Niet verrast door nieuwe regelgeving
“Wij als controleurs toetsen de leidingwaterinstallaties altijd aan de huidige regelgeving”, zegt Langen. “En die regelgeving loopt per definitie achter op innovatieve ontwikkelingen in de markt. Maar daarom is het voor ons wel erg handig als we weten welke ontwikkelingen en innovaties eraan komen. Zodat we straks niet verrast worden door nieuwe normen. Daar is deze cursus heel goed voor. Idealiter zouden we hem om de zoveel jaren moeten organiseren.”

Sneller en beter herkennen
“We zijn tijdens de cursus wel met onze neus op de feiten gedrukt”, stelt Rijkers. “Er staat zóveel te gebeuren. Bijvoorbeeld op het gebied van grijs water en hergebruik. Er zijn inmiddels zoveel nieuwe apparaten op de markt.” Sommige van die apparaten komen de controleurs van Evides nu overigens ook al sporadisch tegen in de dagelijkse praktijk. “Dat maakt ons vak wel lastig”, zegt Langen. “Ze voldoen dan namelijk niet aan de huidige wet- en regelgeving, tenzij met het bevoegd gezag is afgesproken dat er gemotiveerd van die wet- en regelgeving mag worden afgeweken. Dat moeten wij dan weer controleren. Maar dankzij deze cursus kunnen we nu wel sneller en beter herkennen tegen welke innovaties we aanlopen. Dat is winst.”

Warmtewisselaar
Met een simpel voorbeeld maakt Langen duidelijk hoe nieuwe apparaten of systemen, vaak aangesloten of aangelegd vanuit het idee van verduurzaming, het werk van de controleur lastig kunnen maken: “Stadsverwarmingssystemen zijn inmiddels wel bekend. Maar herken je de warmtewisselaar wanneer die in de meterkast zit? En ben je je ervan bewust dat zo’n warmtewisselaar ook zorgt voor een hogere temperatuur? Dat kan consequenties hebben voor de kwaliteit van het drinkwater. Dat moet immers koud zijn en koud blijven. Tijdens de trainingsdag in Berenplaat zijn we bewust gemaakt van dat soort zaken.”

Toedeledokie
Rijkers haakt in op het voorbeeld van Langen: “Installateurs moeten zo’n warmtewisselaar ergens kwijt. Dan kijken ze naar welke plek er vrij is. Ze vragen zich dan vaak niet af of dat ding daar wel geplaatst mág worden. Zo’n monteur denkt dan: ‘Mijn klusje is geklaard, toedeledokie!’ Wij als controleurs zien dan dat apparaten of systemen niet goed zijn aangesloten of op een plek zijn geplaatst waar dat niet mag. Bijvoorbeeld ontharders, daar word ik momenteel helemaal stapelgek van! Die worden overal geplaatst waar ruimte is.”

Hergebruik en ander water
De twee belangrijkste duurzaamheidstrends die Langen nu signaleert, zijn het hergebruik van water – zoals een recirculerende douche – en het gebruik van ‘ander water’, zoals regenwater of grijs water. “De markt is steeds meer bezig met dergelijke toepassingen”, zegt hij. “Dat is allemaal leuk en aardig, maar het mag alleen onder strikte condities. En wat zijn dan die condities? Daar zijn we tijdens de cursus op gewezen.” Langen heeft het idee dat we wat betreft de duurzaamheidsontwikkelingen aan de vooravond staan van een echte revolutie. “Maar als die eenmaal in normering en regelgeving is vastgelegd, hoop ik wel dat we weer voor een langere periode met een ‘steady state’ hebben te maken. Je moet normen niet om de haverklap veranderen.”

cursus-19-10-22

Van links naar rechts Johan Rijkers (Evides), docenten Oeds Kuipers en Eric van der Blom, en Rick Langen (Evides) (foto: Evides).