Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Ecologisch OeverbeheerCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 22-05-2019 05-06-2019 1.200,00 Direct inschrijven

Doel

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aan de streefbeelden. De oorzaken zijn divers; de inrichting maar ook het onderhoud is van groot belang. Al bij de inrichting van de oevers moet veel aandacht zijn voor het beheer. Om dat te realiseren is een goed overleg tussen binnen-, buitendienst en aannemerij in de ontwerp- en aanlegfase belangrijk maar ook tijdens de beheerfase waar de wijze van onderhoud een cruciale factor is.

In deze cursus evalueer je diverse oevers in het veld op ontwerp, standplaatsfactoren en vormen van beheer in relatie tot gestelde doelen. Je bestudeert de ontwikkeling van de oever en de bijdrage die beheer speelt om waterkwaliteit en natuur optimaal te ontwikkelen. Je formuleert de handvatten voor succes door gerichte evaluatie en onderlinge kennis- en ervaringsdeling.

Na afloop van deze cursus heb je speciaal voor jouw organisatie een instrument in handen, waarmee je in de toekomst succesvolle oevers  creëert en behoudt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ecologisch functioneren watersysteem
  • standplaatsfactoren
  • wetgeving, KRW en doelstellingen
  • proces van doel, ontwerp, aanleg naar beheer
  • flexibele mogelijkheden van ecologisch beheer
  • afstemmen doelen met beheer en onderhoud
  • monitoring
  • evaluatie ingerichte oevers en bijstellen onderhoud
  • handvatten voor succes

Vorm

De cursus vindt plaats op verschillende locaties. Je deelt jouw kennis en ervaring met de groep tijdens opdrachten en veldexcursies. We bezoeken tijdens 2 fietsexcursies verschillende soorten oevers in het veld (stad, landelijk, veel of weinig ruimte, voedselrijk of voedselarm) zodat je zoveel mogelijk voorbeelden verzamelt voor je eigen oeverbeheer.

Bijzonderheden

Je bereikt een optimaal leerrendement als je als duo (binnen- en buitendienst) naar de cursus komt.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company cursus beperk je reiskosten en reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

medewerkers onderhoud, opzichters, uitvoerders, planners, beleidsmedewerkers en projectleiders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Vaardigheden

SamenwerkenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingCommunicatie en feedbackArgumenteren

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 22-05-2019 05-06-2019 1.200,00 Direct inschrijven

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Downloads

pdfLesprogrammaDownload

"Het nut en de noodzaak van natuurvriendelijke oevers wordt met veel afwisseling in onderwerpen aan de hand van verschillende praktijksituaties behandeld."
(Cursist Ecologisch Oeverbeheer)