Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

PeilbeheerCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 30-09-2020 28-10-2020 1.375,00 Direct inschrijven

Doel

Goed peilbeheer voorkomt wateroverlast of verdroging. Het voeren van goed peilbeheer wordt complexer door de stijgende zeespiegel, nattere winters, drogere zomers en een dalende bodem. Maar ook door de toegenomen druk op de ruimte, bijvoorbeeld door nieuwbouwwijken. Door deze complexiteit is een flexibele sturing gewenst. In deze cursus lichten de docenten de invloed van het grondgebruik zoals woningbouw, waterberging, natuurterreinen, agrarisch gebied op het peil toe. Ook komt de regeling van het peil en de effecten van peilbeheer op het watersysteem aan de orde.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe het watersysteem werkt en hoe het grondwater en het oppervlaktewater op elkaar reageren. Je leert hoe je het grondwaterpeil stuurt en wat de effecten zijn van grondgebruik en landinrichting op het peilbeheer. Ook leer je hoe je telemetrie inzet bij peilbeheer.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • watersysteem en waterhuishouding;
  • relatie grond- oppervlaktewater;
  • problemen en oplossingen binnen de waterhuishouding;
  • waterbalans, Waternood, GGOR, WB21;
  • relatie peilbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen;
  • afstemmen peilbeheer op verschillende wensen in het gebied;
  • peilbeheer in stedelijke en landelijk gebied;
  • excursie Laag- of Hoog-Nederland;
  • sturen en meten op afstand;
  • telemetrie.

Vorm

De docent licht de theorie toe aan de hand van praktische voorbeelden. De lesdagen vinden plaats op verschillende praktijklocaties.

Bijzonderheden

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Een maand voor de start van een opleiding communiceren wij in welke vorm de lessen aangeboden worden. Omdat de situatie van dag tot dag kan verschillen, gaan wij flexibeler om met onze voorwaarden rondom inschrijving. Deze vind je hier.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

peilbeheerders en watersysteembeheerders

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

13

Aantal bijeenkomsten

3

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 30-09-2020 28-10-2020 1.375,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Waterbeheer, peilstok van een waterschap 960 x 600

'Water krijgt steeds meer aandacht en ruimte, bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen, vistrappen en automatische stuwen.'

Gerben Tromp
Hydroloog (Waterschap Groot Salland)

"De hele cursus Peilbeheer had veel sterke punten en was heel leerzaam. Elke peilbeheerder zou deze cursus moeten doen."
(cursist Jan van Driel, Waterschap Scheldestromen)