Vmbo-docenten krijgen actuele kennis over duurzaam waterbeheer

30 november 2021

Op 11 november verzorgde Wateropleidingen een praktijkgerichte nascholingsdag over duurzaam waterbeheer voor vmbo-docenten. De cursus maakt onderdeel uit van het keuzevak ‘Water, techniek en duurzaamheid’ voor het vmbo dat door Sterk Techniekonderwijs wordt ontwikkeld. Om de docenten van dit keuzevak te voorzien van actuele kennis over de waterhuishouding in Nederland volgde zij deze praktijkgerichte cursus geleid door Harry Berkouwer.

vmbo_aftrap

Op de foto: Harry Berkouwer (docent), Albert Rook  en Ton Schüller  (Sterk Techniekonderwijs)

Keuzevak ‘Water, techniek en duurzaamheid’
Initiatiefnemers Ton Schüller en Albert Rook zijn pioniers van het eerste uur. Ton en Albert werkten hun ideeën uit en dienden een aanvraag in bij DUO om het keuzevak ‘Water, techniek en duurzaamheid’ aan leerlingen in de bovenbouw van het VMBO te kunnen aanbieden. Zij weten als geen ander dat het van belang is om leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de technische oplossingen bij de klimaatopgaves waarvoor we nu staan. Deze leerlingen zijn de waterwerkers van de toekomst!

Dit keuzevak zet de leerlingen aan tot bewustwording. Je kunt plezierig blijven leven en wonen door thuis gebruik te maken van natuurlijke en technische kringloopsystemen die (regen)water opslaan en hergebruiken. De leerlingen worden uitgedaagd om vanuit onderzoek een circulair watersysteem te bouwen waarin (regen)water wordt opgeslagen en gezuiverd, schoon water wordt verwarmd en water wordt hergebruikt. Dit alles met behulp van duurzame energiebronnen. De hottub als centraal element. Want wat is er leuker dan aan het eind van de opdracht met z’n allen in het schone, warme water van de hottub te zitten?

“De docenten waren zich niet bewust van de noodzaak van het waterbeheer in Nederland. Deze cursus heeft voor bewustwording gezorgd die we bij leerlingen ook willen aanwakkeren. Docenten moeten weten hoe de gekozen toepassingen rondom het huis een afgeleide zijn van het groter landelijke geheel. Ze hebben concrete handvaten gekregen om mee aan de gang te gaan. Ook heeft het een gevoel van urgentie gecreëerd om het keuzevak zo snel mogelijk aan leerlingen te geven.”
- Ton Schüller en Albert Rook (Sterk Techniekonderwijs)

Actuele kennis
Binnen STO Dordrecht is een groep vmbo docenten enthousiast over het initiatief van Ton en Albert. Zij willen in de toekomst dit keuzevak gaan verzorgen. Daarvoor is echter actuele kennis over duurzaam waterbeheer en energie noodzakelijk. Docent Harry Berkouwer heeft namens Wateropleidingen een praktijkgerichte nascholingsdag verzorgd voor de vmbo-docenten. In de cursus staan de waterhuishouding van Nederland, duurzaam waterbeheer en het opwekken van duurzame energie centraal. Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit voor iedereen? En hoe houden we droge voeten in delen van Nederland die zonder bescherming onder water zouden staan? Terwijl we in andere delen van het land het water juist willen vasthouden en als het even kan willen hergebruiken. Kennis van het hoofdwatersysteem van Nederland is hiervoor noodzakelijk.

“Tijdens de cursus hebben we door beeldend onderwijs op praktische wijze ervaringen gedeeld. Doordat deelnemers met proeven aan de slag gingen, kwam de theorie tot leven en de wereld van water dichtbij. Ook tijdens de excursies vloeiden theorie en praktijk samen als twee stromen. Door het enthousiasme en leergierigheid van de deelnemers was er een goede interactie, waarmee de praktijkvoorbeelden konden worden aangepast naar hun wensen en leerbehoefte.”
- Harry Berkouwer (docent)

Naast een stukje theoretische kennis hebben de docenten tijdens de excursie gezien hoe een gemaal werkt. Tijdens een wandeling door de polder hebben zij de gevolgen van bodemdaling kunnen zien. Daarnaast hebben de docenten bekeken hoe op een natuurlijk wijze water kan worden gezuiverd. Tot slot heeft Harry hen laten zien hoe het zwembadwater in het plaatselijke zwembad  geheel wordt opgewekt met zonnecollectoren.