Internationaal

World Water Academy - Learn today, apply tomorrow


Cursus

World Water Academy

World Water Academy (WWA) omvat de internationale activiteiten van Wateropleidingen. Het doel is praktische waterexpertise lokaal te ontwikkelen. De internationale activiteiten binnen het WWA-concept zijn afgeleid van de werkwijze van Wateropleidingen in Nederland.

In veel landen staat de drink- en afvalwatervoorziening nog in de kinderschoenen. Dit geldt ook voor waterbeheer en onderhoud. De ontwikkeling hiervan wordt vaak bemoeilijkt door een gebrek aan professionele krachten. Wateropleidingen participeert in buitenlandse projecten van voornamelijk Nederlandse waterpartners, met als doel capaciteitsopbouw en training in de watersector duurzaam te organiseren. Het gaat zowel om ontwikkelings- en transitielanden als ook om ontwikkelde landen. Wateropleidingen is ruim 10 jaar actief in het buitenland en heeft lopende en voltooide projecten in onder andere Indonesië, Roemenië, Vietnam en Zuid-Afrika.

Voor het internationale werk biedt Wateropleidingen de volgende mogelijkheden:

In Nederland:

  • de cursus ‘Wereldwijd werken' voor Nederlandse medewerkers die worden uitgezonden, gericht op het werken in een andere cultuur;
  • didactische begeleiding voor Nederlandse medewerkers, gericht op kennisoverdracht aan collegaprofessionals in het buitenland;
  • studiereizen, korte cursussen en trainingen in Nederland voor buitenlandse delegaties (in opdracht van een Nederlandse partij).

In het buitenland:

  • training need analyses;
  • praktische curricula;
  • ‘Train-the-trainer' concepten voor praktijkgerichte trainingen door lokale waterprofessionals;
  • adviezen over het ontwerp en de ontwikkeling van trainingen.

World Water Academy

Wil je meer weten over de projecten en diensten van World Water Academy? Bezoek dan de website.