Klimaatadaptatie

Met een integrale kijk op het watersysteem, de juiste diagnose en bijbehorende maatregelen dragen wij bij aan Klimaatadaptatie 2030.

Vakgebied klimaatadaptatie

Omgaan met klimaatverandering en de gevolgen hiervan beperken is een speerpunt van het Deltaprogramma 2018. In het Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA) is door provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken zij stresstesten uitvoeren om risico’s in beeld te brengen, vervolgens risicodialogen voeren met stakeholders om daarna een adaptatieplan met maatregelen op te stellen. Het hoofddoel is om de omgeving in 2050 klimaatbestendig en robuust ingericht te hebben.

Dit vakgebied geeft jou kennis en vaardigheden om het hoofddoel vorm te geven en te halen. Het vakgebied is volop in ontwikkeling. De Omgevingswet, het opstellen van omgevingsvisies, het voeren van risicodialoog en ook voor het landelijke gebied komt aan de orde.

Opleidingsadvies over klimaatadaptatie

Wil je een advies over ons opleidingen en cursussen? Neem dan contact op met Ingrid Schröders of Vincent van der Linden. Of laat je gegevens achter via dit formulier.