Klimaatadaptatie

Omgaan met weersextremen zoals droogte en piekbuien, een stijgende zeespiegel, bodemdaling en verzilting vraagt om een integrale en systeemgerichte aanpak. Vanuit diverse disciplines benaderen we de uitdagingen en zoeken daar de juiste maatregelen bij.