Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Riolering & Stedelijk water

We bieden een breed, praktijkgericht pakket voor het hele werkveld. De nadruk ligt voornamelijk op de technische kant, zoals het ontwerpen van rioleringen. Maar ook op planvorming en beheer.

Leerlijn Riolering & Stedelijk Water

Stedelijk water wordt steeds belangrijker. Dat gaat niet alleen over de zichtbare wateren, men beseft nu steeds meer dat riolering een zeer belangrijk onderdeel is van stedelijk water. Net als regenwater en grondwater. Vroeger waren dat aparte werelden. Deze vervlechting is de gedachtegang achter de Waterwet en ook de Omgevingswet en wij spelen daarop in met een breed, praktijkgericht pakket voor het gehele werkveld. De nadruk ligt op de technische kant, zoals het ontwerpen van riolering. Maar ook op planvorming en beheer. Een aantal opleidingen kun je  als onderdeel van een leerlijn (opleidingstraject) volgen. De opleidingen volgen elkaar op een logische manier op.

rio_sted_ll Basisopleiding Riolering Rioleringstechniek Introductie Rioleringstechniek [NIEUW] Grondwateroverlast in bebouwd gebied Stedelijk water Klimaatadaptatie in de stad Integraal waterbeheer Waterbeheer en onderhoud

Word gediplomeerd rioolinspecteur

Als rioolinspecteur heb je een belangrijke rol bij het verzamelen van die gegevens. Want met de informatie uit jouw inspectie controleert de beheerder het functioneren van het stelsel en bepaalt hij of maatregelen nodig zijn. Denk aan reparaties, renovatie of vervanging. Als gediplomeerd rioolinspecteur kun je visuele inspecties volgens de hiervoor geldende norm NEN-EN 13508-2+A1 (2011) en de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering van Stichting RIONED vakbekwaam uitvoeren.

Infographic riolering-80 Introductie Rioleringstechniek Opfriscursus Visuele inspectie van Riolering Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs

Traineeship Stedelijk Water

Het traineeship geeft ambitieus talent de mogelijkheid om zich vakinhoudelijk te ontwikkelen in het stedelijk water. Met specialistische vakopleidingen van Wateropleidingen krijgen ze een stevig pakket aan inhoudelijke kennis. Daarnaast werken de deelnemers aan projecten, voornamelijk op
het gebied van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. De inhoud is afgestemd met de Branchestandaard Gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED.

nwt_stedelijkwater

Meer informatie?

Neem contact op met Ronald Hoorman via (030) 60 69 404 of Petra Barte via  (030) 60 69 403. Of meld je aan voor de nieuwsbrief over ons cursusaanbod in het vakgebied riolering & stedelijk water.

Uw gegevens