Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Riolering & Stedelijk water

Wateropleidingen brengt praktijkgerichte kennis op peil

Stedelijk water wordt steeds belangrijker. De rioleringswereld beseft nu ook dat riolering een onderdeel is van stedelijk water. Net als regenwater en grondwater. Vroeger waren dat aparte werelden. De vervlechting is de gedachtegang achter de Waterwet en wij spelen daarop in met een breed, praktijkgericht pakket voor het hele werkveld. De nadruk ligt voornamelijk op de technische kant, zoals het ontwerpen van rioleringen. Maar ook op planvorming en beheer. Een aantal opleidingen kun je  als onderdeel van een leerlijn (opleidingstraject) volgen. De opleidingen volgen elkaar op een logische manier op.

Leerlijn Riolering & Stedelijk water

Riolering & Stedelijk water Basisopleiding Riolering Rioleringstechniek Grondwateroverlast in bebouwd gebied Stedelijk water Integraal waterbeheer Waterbeheer en onderhoud

Meer informatie?

Neem contact op met Ronald Hoorman (030) 60 69 404, Laura Bon (030) 60 69 415 of meld je aan voor de mailinglijst en ontvang het laatste Riolering & stedelijk water nieuws.

Uw gegevens