Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Riolering & Stedelijk water

Een breed, praktijkgericht pakket voor het hele werkveld


Riolering & Stedelijk water

Stedelijk water wordt steeds belangrijker. De rioleringswereld beseft nu ook dat riolering een onderdeel is van stedelijk water. Net als regenwater en grondwater. Vroeger waren dat aparte werelden. De vervlechting is de gedachtegang achter de Waterwet en wij spelen daarop in met een breed, praktijkgericht pakket voor het hele werkveld. De nadruk ligt voornamelijk op de technische kant, zoals het ontwerpen van rioleringen. Maar ook op planvorming en beheer. Een aantal opleidingen kun je  als onderdeel van een leerlijn (opleidingstraject) volgen. De opleidingen volgen elkaar op een logische manier op.

Leerlijn Riolering & Stedelijk water

leerlijnen_riolering_stedelijk_water-cr2 Basisopleiding Riolering Rioleringstechniek Integraal waterbeheer Waterbeheer en onderhoud Grondwateroverlast in bebouwd gebied Stedelijk water https://redactie.wateropleidingen.nl/contents/pages/7612/vm.pdf Introductie Rioleringstechniek [NIEUW]

Meer informatie?

Neem contact op met Ronald Hoorman via (030) 60 69 404 of Petra Barte via  (030) 60 69 403. Of meld je aan voor de nieuwsbrief over ons cursusaanbod in het vakgebied riolering & stedelijk water.

Uw gegevens