Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Wateropleidingen zorgt voor actueel vakmanschap in de watersector!

Zoeken naar cursussen
Hetty Klavers - Wateropleidingen Homepage

"‘Nieuwe normen bieden nieuwe kansen"

Hetty Klavers

Dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland

Gerrit Hiemstra - Wateropleidingen Homepage

"Het weer is voor waterbeheer een cruciale factor"

Gerrit Hiemstra

Weerpresentator NOS journaal en CEO Weather Impact BV

Jaap Kelderman - Wateropleidingen Homepage

''De watersector moet aangesloten blijven op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen."

Jaap Kelderman

Directeur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gerrit - Jan van de Pol - Wateropleidingen Homepage

"We willen van meerwaarde zijn voor de maatschappij."

Gerrit-Jan van de Pol

GMB  Algemeen directeur

Dennis Rijnbende - Wateropleidingen Homepage

"Het grote publieke vertrouwen in drinkwater behouden door kennis delen."

Dennis Rijnbende

Sectieleider bedrijfsvoering productie bij Brabant Water en docent Wateropleidingen

Henk van Norel - Wateropleidingen Homepage

"Kennisuitwisseling tussen werkvelden is een belangrijke aanjager voor innovatie."

Henk van Norel

Specialist Keringen & Veiligheid Waterschap Hunze en Aa's en cursist wateropleidingen

Agnes Maenhout - Wateropleidingen Homepage

"Life long learning: geleerd of gedoceerd?"

Agnes Maenhout

Directeur van Wateropleidingen

Actueel vakmanschap

In onze nieuwe Strategie 2017-2020, Actueel vakmanschap, leggen we de nadruk op de waterprofessionals. Actueel Vakmanschap verwoordt de kennis en kunde die past bij duurzame inzetbaarheid in een brede en ontwikkelende sector. Wateropleidingen wilt het vakmanschap een nieuwe invulling geven. Een invulling die past bij toekomstige thema’s van veiligheid en duurzaamheid.

Maatwerk

Het aanbod telt ruim 100 verschillende titels. Maar wat nu als je als organisatie of als team andere wensen hebt? Dan ontwikkelen we maatwerk. Jaarlijks verzorgen we ruim 100 maatwerkopdrachten.

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, RWS, provincies, gemeenten, het Hoogwaterschermingsprogramma en aannemers. Allemaal organisaties waar we veel mee samenwerken.

Digitale Wateropleidingen: Kennis delen en leren

Nieuws & Tweets

nelspruit18_weather4
Grafiek Kwaliteit 1 April2018_2_900x506
BannerKennisTestMan_900x506

World water academy

World Water Academy is the leading training institute for water management in the Netherlands and abroad. We develop and organise training courses for water professionals. Our courses are well known for its quality, technical knowledge and actual water know-how, combined with practical experiences and are given on vocational and academic level.

AquaDactics

Water plays a key role in the development of a prosperous economy, a healthy population and a sustainable natural environment. Investments are foreseen to offer water supply and proper sanitation to all South African citizens. Assessments show a scarcity in the actual operating and maintenance skills. The retirement of highly experienced employees causes a brain-drain within the municipalities.