Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Waterbeheer

Dit vakgebied richt zich op voldoende grond- of oppervlaktewater van goede kwaliteit. De opleidingen en cursussen bieden brede kennis over het vakgebied en het ecosysteem en sluiten aan op de actualiteit zoals diverse deltaplannen.

Leerlijn Waterbeheer

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, Waterkwaliteit en Zoet water en Agrarisch waterbeheer geven richting aan het vakgebied van integraal waterbeheer. Rekening houdend met de vele functies en belangen zorgt de waterbeheerder dat gezonde watersystemen voorzien van voldoende grond- of oppervlaktewater aanwezig is van de goede kwaliteit.

De waterbeheerder kent zijn watersysteem in alle opzichten. Hij weet hoe waterkwaliteit en waterkwantiteit op elkaar ingrijpen en welke sturingsmechanismen er zijn om het watersysteem op orde te houden. Het is een breed en integraal vakgebied. Je kunt ervoor kiezen om je breed op te leiden of meer te specialiseren in de waterkwaliteit of waterkwantiteit.

Waterbeheer-ll Naar: Geo-hydrologie Integraal waterbeheer Aquatische ecologie Regiekamer Peilbeheer Weer en waterbeheer Hydraulisch en hydrologisch rekenen Peilbeheer Ecologisch Oeverbeheer [NIEUW] Veldkennis Watersysteem Waterbeheer en onderhoud Techniek operationeel watersysteem

Opleidingsadvies over waterbeheer

Wil je een advies over ons opleidingen en cursussen? Neem dan contact op met Ingrid Schröders of Vincent van der Linden. Of laat je gegevens achter via dit formulier.