Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een actueel onderwerp met brede aspecten. We bieden actuele opleidingen tot een hele serie specialistische cursussen.

Waterveiligheid is een actueel onderwerp met brede aspecten; van muskusrattenbestrijding tot dijkversterkingen volgens de nieuwe normering. Aan de ene kant is er met innovatieve technieken steeds meer mogelijk, aan de andere kant leven we in een drukbevolkt land, waardoor oplossingen ook een sterk economisch aspect hebben. Het kan lastig zijn belangen af te wegen. Ons programma van actuele opleidingen en cursussen is daarop toegesneden: van de basisopleiding tot een hele serie specialistische cursussen. Een aantal opleidingen kun je als onderdeel van een leerlijn (opleidingstraject) volgen. De opleidingen volgen elkaar op een logische manier op.

Leerlijn Waterveiligheid

PNG_Waterveiligheid Dijktechniek Kennismaken met 3Di Waterbeheer Gefundeerd Argumenteren met 3Di Risicobenadering in waterveiligheid Veiligheid regionale waterkeringen Basiskennis Waterkeringen Visuele inspectie van waterkeringen De aarde verandert - uw kering ook? Van schadebeeld naar herstelmaatregel Basisopleiding Muskus- en Beverratten

Traineeship Waterveiligheid

Het Traineeship Waterveiligheid geeft ambitieus talent, dijkprofessionals in de dop, de mogelijkheid om zich vakinhoudelijk te ontwikkelen in de watersector. De watersector heeft professionals nodig die met een frisse blik over grenzen heen kijken. Dat vraagt om talent dat zich mede door dit traineeship kan ontwikkelen.

rsz_waterveiligheid

Meer informatie?

Neem contact op met Claudia Peters via (030) 60 69 418 of Ingrid Hilwerda via (030) 60 69 411. Of meld je aan voor de nieuwsbrief over ons cursusaanbod in het vakgebied waterveiligheid.

Uw gegevens