Opleidingsconcept


Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Het gebruik van kennis en vaardigheden in de dagelijkse werkpraktijk staat centraal en vormt het uitgangspunt voor onze visie op leren. Deze visie leidt tot een vorm van leren, die theorie, praktijk en oefening bij elkaar brengt zodat je nieuwe kennis meteen toepast in je werk.

Voor en door waterprofessionals

We hebben een grote verbinding met de dagelijkse praktijk. Dat vinden we belangrijk. Al onze docenten zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Zij delen hun kennis en ervaring, lichten theorie toe met praktijkvoorbeelden en bovenal spreken zij de taal van de praktijk. In de opleidingen en cursussen ontmoet je collega-cursisten uit de sector. Zo bouw je een netwerk op en leer je van elkaar.

Blended learning

Opleiden is volgens ons pas echt zinvol als nieuwe kennis en vaardigheden effect hebben in je werk. We passen blended learning toe in de opleidingen voor een optimaal leerrendement. Boeiende lesdagen in combinatie met studie en e-learning. Via e-learning oefen je de lesstof en deel je kennis. Tijdens de lessen ligt de nadruk op de praktijk en het toepassen van kennis en vaardigheden. Cursisten werken actief aan praktijkcases en praktijkopdrachten en delen kennis en ervaring met elkaar. Dit zorgt voor interessante discussies en het uitwisselen van ‘best practices’. En zij ontwikkelen een netwerk.

Direct toepasbaar

Waterkennis en vaardigheden op peil houden die direct kunnen worden toegepast. Dat is ons doel. Dit doen we met actuele opleidingen en cursussen. In overleg met de watersector bepalen we ons cursusaanbod. Samen ontwikkelen we nieuwe titels en herzien bestaande titels daar waar nodig. Om de kwaliteit te waarborgen wordt elke uitvoeringen geëvalueerd met cursisten en docenten.

Digitale Wateropleidingen (DWO)

We maken opleidingen krachtiger met onze online leeromgeving: de Digitale Wateropleidingen (DWO). De DWO bevat allerlei praktische informatie over de opleiding, zoals het lesrooster en lesmateriaal. Je kunt je met oefenvragen en video’s voorbereiden op de lessen en tentamens. Het is ook een interactief platform waar docenten en cursisten met elkaar discussiëren en waar je vragen aan docenten en elkaar kunt stellen. De DWO is altijd en overal beschikbaar, dus je kunt leren waar en wanneer je wil.