Opleidingsconcept


Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Het toepassen van kennis en vaardigheden in de dagelijkse werkpraktijk staat centraal en vormt het uitgangspunt voor onze visie op leren. We passen blended learning toe in de opleidingen voor een optimaal leerrendement. Boeiende lesdagen in combinatie met een digitale leeromgeving. Via deze leeromgeving oefen je met de lesstof en deel je kennis. Tijdens de lessen ligt de nadruk op de praktijk en het toepassen van kennis en vaardigheden.

Blended learning

Inspirerende lessen

We hebben een grote verbinding met de dagelijkse praktijk. Dat vinden we belangrijk, want dit vormt de basis voor inspirerende bijeenkomsten. Door zelfstudie maak je de theorie eigen en in de lessen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie en delen van ervaringen. De docent speelt hier een belangrijke rol in. Al onze docenten zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Zij delen hun kennis en ervaring, lichten theorie toe met praktijkvoorbeelden en bovenal spreken zij de taal van de praktijk. In de lessen ontmoet je ook collega-cursisten uit de sector. Zo bouw je een netwerk op en leer je van elkaar.

Digitale Wateropleidingen

Volg je een opleiding bij Wateropleidingen? Dan krijg je toegang tot onze online leeromgeving: de Digitale Wateropleidingen (DWO). De DWO helpt je bij je leerproces met belangrijke informatie over de opleiding. Je vindt hier lesmateriaal als e-learning modules, video’s en presentaties. Ook kun je een oefententamen maken, discussiëren met mede-cursisten en vragen stellen aan docenten. Zo biedt de digitale leeromgeving de deelnemer verschillende manieren om met de lesstof aan de slag te gaan en deze eigen te maken.

Praktijk

Waterkennis en vaardigheden op peil houden die direct kunnen worden toegepast. Dat is ons doel. Dit doen we met actuele opleidingen en cursussen. Maar ook door de praktijk als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van opleidingen. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk door middel van het delen van best-practices, praktijkopdrachten en excursies. Naast nieuwe kennis leer je ook nieuwe vaardigheden die je kunt toepassen in je werk.

Toetsing

Als je een opleiding volgt bij Wateropleidingen sluit je deze waarschijnlijk af met een of meerdere tentamens. Een tentamen kan een groepsopdracht, presentatie, mondeling of schriftelijk (digitaal) tentamen zijn. Deze nemen we af en beoordelen we volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001).

Kwaliteit

Elke dag zetten wij ons in om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen. Dit doen we zodat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen. Onze opleidingen worden al jarenlang erkend door de watersector en worden continu geactualiseerd op basis van beoordelingen van cursisten en evaluaties met docenten.