Arbo

De arbowetgeving voor waterschappen vertaald naar de dagelijkse praktijk. Sommige risico's spelen bij waterschappen een kleine rol. Andere weer een grotere rol. Ons aanbod sluit naadloos aan op die specifieke veiligheidseisen.

Vakgebied Arbo

Veiligheid is van essentieel belang. De overheid stelt steeds meer eisen als het om veiligheid gaat. Ook als waterschap moet je voldoen aan deze wettelijke eisen. In een specifieke arbocatalogus voor de waterschappen is vastgelegd hoe zij deze regels naar hun dagelijkse praktijk vertalen. Sommige risico’s spelen bij waterschappen een kleine rol. Andere risico's weer een grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin mensen hun werk solistisch doen, zonder collega’s in de buurt. Ons aanbod sluit vervolgens naadloos aan op die specifieke veiligheidseisen, door het herhaaldelijk opleiden van medewerkers kun je de risico’s beperken en beheersen

Opleidingsadvies over onze arbo titels

Wil je een advies over onze opleidingen en cursussen? Neem dan contact op met Hanna Langerak. Of laat je gegevens achter via dit formulier.