Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen met open inschrijving en op alle opdrachten van derden betreffende in-company, maatwerk en opleidingsadvies van Wateropleidingen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wateropleidingen en een cursist c.q. opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wateropleidingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De algemene voorwaarden van Wateropleidingen zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.


Download

pdfAlgemene voorwaarden WateropleidingenDownload