Privacy Verklaring Wateropleidingen


Wateropleidingen respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij bezoek aan onze website, inzending van een informatievraag, inschrijving voor de nieuwsbrief of aanmelding voor een training/cursus/opleiding dan deel je jouw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Wat zijn persoonsgegevens die je deelt?

Je deelt persoonsgegevens als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan:

 • je naam, adres en overige contactgegevens,
 • je e-mailadres,
 • je geboortedatum- en plaats,
 • gegevens met betrekking tot de vooropleiding en ervaring,
 • gegevens van jouw leidinggevenden (optioneel), werkgever,
 • betalingsgegevens.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Volg je een opleiding/cursus/training bij ons dan gaan wij vanaf het moment van inschrijving een overeenkomst met jou aan. Wateropleidingen gebruikt jouw persoonsgegevens:

 • Om de overeenkomst uit te voeren.
  We gebruiken de persoonsgegevens om de noodzakelijke organisatorische en administratieve handelingen voorafgaand, tijdens en na de opleiding/ cursus/ training uit te voeren.
 • Voor marketingactiviteiten 
  In het kader van Leven lang leren en Actueel Vakmanschap houden we alle klanten op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Dit doen we met mailingen, nieuwsbrieven en onze brochure.
  Voor onze website maken we gebruik van cookies die je kunt toestaan of weigeren. De Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Door analyse van het gebruik kunnen wij onze website verbeteren.
 • Voor innovatie en herzieningen
  Jouw feedback na afloop van een training/cursus/opleiding gebruiken we voor verbetering en vernieuwing van onze producten. Dit stellen we zeer op prijs. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd.
  In het kader van Leven Lang leren kunnen we je uitnodigen voor een onderzoek met als doel de markt te verkennen voor nieuwe trainingen/cursussen/opleidingen.
 • Voor meten klanttevredenheid
  Wateropleidingen is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Om de klantentevredenheid te meten vragen we om je medewerking. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd. Voor pr-doeleinden vragen wij om je toestemming.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wateropleidingen verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Wateropleidingen daartoe wettelijk verplicht is of het onderdeel van de overeenkomst is.

Docenten
Met docenten delen we je leerwensen en je vooropleiding zodat zij de beginsituatie goed in kaart hebben. Zij stemmen hun lessen af op deze gegevens. Ook zij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Partners
In die gevallen dat we samenwerken met andere opleidingsinstituten sluiten we een verwerkersovereenkomst af. Zij ontvangen uitsluitend die gegevens die nodig zijn om de les uit te voeren en jou te registreren in verband met wettelijke (certificatie) eisen.

Werkgever
Wij verstrekken geen informatie aan je werkgever over jouw aanwezigheid bij een training/cursus/opleiding of jouw examenresultaten. Op jouw verzoek of met jouw instemming kunnen we hier van af wijken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van je werkgever.

Dienstverleners IT en repro
Deze dienstverleners helpen ons bij ons werk. Zij beheren, onderhouden en verbeteren onze IT systemen en website, zorgen voor security, versturen mailingen, maken brochures en lesmateriaal. In de dienstverlenersovereenkomst en/of verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Dienstverlener Digitale Wateropleidingen
A New Spring is de leverancier van ons leerplatform. Zij zorgen dat je gedurende 1 jaar 24/7 bij het lesmateriaal van de opleiding kunt komen. Alleen die gegevens die nodig zijn om je toegang te geven tot de omgeving en de gegevens die je over jezelf plaatst worden door de leverancier bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen? Stuur dan jouw verzoek naar [email protected]. Wateropleidingen reageert binnen drie weken op je verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Wateropleidingen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Beveiliging en bewaartermijn

Wateropleidingen bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. In de archiefmatrix van ons kwaliteitshandboek ISO 9001:2015 zijn de bewaartermijnen opgenomen.

Wateropleidingen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven (grondslag volgens de AVG). Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van je cijfers/diploma zodat wij een kopie diploma kunnen verstrekken mocht je dit kwijt raken.

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via een bevoegdheden-, tekenmatrix en een toegangsprotocol. Wateropleidingen zorgt te allen tijde dat de IT-systemen goed beveiligd zijn.

Wijzigingen

Wateropleidingen kan deze Privacy Verklaring wijzigen naar aanleiding van de veranderende AVG. We raden dan ook aan deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018.


Contact

Heb je vragen over deze Privacy Verklaring? Of wil je je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen? Stuur dan een bericht naar
[email protected].