Drinkwater trainingen in Caribisch Nederland


In februari heeft Wateropleidingen / World Water Academy in samenwerking met VEI drinkwater trainingen verzorgd in Caribisch Nederland. Waar binnen Nederland het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterwet het kader zijn, is dat op BES-eilanden geregeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES (WedB). Ook binnen dit deel van Nederland beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de drinkwaterbedrijven de kwaliteit van drinkwater volgens wettelijke meetprogramma’s toetsen. Het periodiek trainen van de medewerkers die werkzaam zijn in de drinkwaterketen is een borging op o.a. die kwaliteit. Tevens is het zelfvoorzienend zijn in het zuiveren, produceren en de opslag van drinkwater op de eilanden belangrijk daar men bij droogte of orkaanschade niet afhankelijk behoeft te zijn van de buurlanden. Om hier invulling aan te geven hebben we de training Monstername en veilig & hygiënisch werken verzorgd bij St. Eustatius Utility Company (STUCO) en het Openbaar Lichaam voor Saba (OLS).

saba_1

De trainingen hadden een praktisch karakter. In de ochtend werd de theorie behandeld en in de middag stond een on-the-job-training of excursie op het programma. Voor de organisatie werkte Wateropleidingen samen met VEI om een brug te slaan naar de lokale situatie. Zo kregen de deelnemers een betere begeleiding om de theorie te vertalen naar hun werkpraktijk. Namens Wateropleidingen verzorgde David den Dulk (Evides) de lessen.

Ervaringen David
Na in mei 2019 de Basisopleiding Drinkwaterdistributie op Bonaire te hebben verzorgd kwam nu het verzoek voor een maatwerk training voor de drinkwater collega’s op overige BES-eilanden Sint Eustatius en Saba. Een aanvraag die, gezien mijn positieve ervaring met training geven aan de drinkwatercollega’s op Bonaire, graag is aangenomen. De training bestond uit de onderwerpen monstername, hygiënisch werken en veilig werken. Een lesprogramma wat in samenspraak met de opdrachtgevers was vastgesteld en waarbinnen zowel een theorie- als praktijkdeel is doorlopen. Waarbij op Sint Eustatius de drinkwater infrastructuur traditioneel is ingericht met een zuivering, productie en distributie is er op Saba een extra stap toegevoegd in de vorm van een drinkwater bottelarij. Hier wordt drinkwater voor in herbruikbare flessen van 3 en 5 gallon geproduceerd en tevens afgeleverd bij diverse afnemers. Dit omdat het drinkwaterdistributienet niet over het gehele eiland is aangelegd is dit een prima alternatief voor betrouwbaar drinkwater. De flessen worden op verzoek door de medewerkers bij de diverse afnemers bezorgd.

stucosaba_zee

De betrokkenheid en passie van en bij de collega’s voor het vak van drinkwater zuiveren, produceren en distribueren verschilt op de eilanden niet. Dit was merkbaar tijdens de praktijkopdrachten die in een cases de gehele training mee liep. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden werd de focus gelegd op het hygiënisch- en veilig uitvoeren ervan. Het gene wat in de eerdere dagdelen tijdens het theorie deel is behandeld werd direct in de praktijk toegepast. Met als doel de waterkwaliteit te borgen van ‘bron tot tap’. De cases bestonden uit een uitbreiding van het distributienetwerk en het reinigen van een rein waterreservoir. Met als sluitstuk de watermonstername als borging. Een extra cases ontstond lopende de training, een lekkage in het distributienetwerk welke direct is verholpen waarbij eveneens de focus lag op het hygiënisch- en veiling werken.

saba_qua

Bijzonder op Sint Eustatius was dat een tweetal medewerkers in COVID-quarantaine zaten en de trainingen via zoom volgde. De opdrachtgever heeft voor het praktijkdeel de zoom georganiseerd via smartphones, waardoor de medewerkers actief het praktijkdeel konden volgen en op situaties reageren. Een bijzondere maar effectieve manier van improviseren.

Specifiek op Saba is het praktijkdeel uitgevoerd binnen de drinkwaterbottelarij. Waarbij niet alleen de productie van drinkwater maar tevens het vullen van de herbruikbare flessen en het logistieke proces van bezorging. Eveneens met focus op hygiëne en veiling werken. De afnemers zijn trots op het op het eiland gebottelde drinkwater. En waar met de start in 2021 er nog een kleine aantal afnemers betrof wordt dit, mede de goede kwaliteit van het drinkwater en service van de medewerkers neemt dit aantal sterk toe. Naast de openbare gebouwen, scholen en hotels nemen ook steeds meer particulieren de flessen af. Een bijzondere wijze van drinkwater beschikbaar stellen maar bijzonder effectief.

De trainingen zijn afgesloten met het ondertekenen van de certificaten en het bedanken van de opdrachtgevers voor het gestelde vertrouwen in Wateropleidingen. En vanuit Wateropleidingen zijn we trots om ook aan dit bijzondere stukje Nederland een bijdragen te geven aan praktijkgericht opleiden van waterprofessionals binnen Caribisch Nederland.

saba_stuco

De deelnemers van de groep bij St.  Eustatius Utility Company (STUCO)

saba_saba

De deelnemers van de groep bij het Openbaar Lichaam voor Saba (OLS)