Doel

De muskus- of beverrat graaft holen en gangen in waterkeringen. Hierdoor vormen deze dieren een gevaar voor de stabiliteit van waterkeringen en daarmee voor de veiligheid. Een goede preventie is het wegvangen van de muskus- en beverratten. Naast kennis van de natuur en wetgeving vraagt dit ook om kennis van de populatiedynamica en het gedrag van de soort. Als je weet hoe de soort zich voortplant, gedraagt en ontwikkelt, kun je de speur- en vangtechnieken daarop afstemmen.

In deze opleiding leer je de muskus- en beverrat en haar leefomgeving kennen, de wetgeving en de gedragscode, de wijze van speuren en de goedgekeurde vangtechnieken. Daarnaast train je je communicatievaardigheden om goed om te kunnen gaan met eventuele weerstand van het publiek.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 8 klassikale lesdagen met de volgende onderwerpen:

 • Biologie van de Muskus- en Beverrat en Bever (populatiedynamica)
 • Ontstaan van Nederland (leefgebied en verspreidingsgedrag)
 • Waterhuishoudkundig systeem (waterkeringen in Nederland)
 • Wetgeving (gedragscode en toepassing)
 • Flora en Fauna (exoten)
 • Innovatie (databeheer)
 • Arbo (herkennen en melden van ziekten en virussen)
 • Werkvoorbereiding
 • Speuren
 • Bestrijdingsplannen
 • Vangmiddelen en bijvangsten
 • Communicatie

Vorm

De opleiding is een combinatie van klassikale lessen, opdrachten via de digitale leeromgeving en leren in de werkpraktijk.

Bijzonderheden

De Basisopleiding muskus- en beverratten is in 2017 grondig herzien. Hierdoor is het niet meer mogelijk om deze als niet-muskusrattenbestrijder te volgen. Dit heeft te maken met de vorm waarin de opleiding is opgezet: de opleiding is een combinatie van klassikale lessen, opdrachten via de digitale leeromgeving en leren in de werkpraktijk. Met name de opdrachten zijn sterk praktijkgericht. Bij de opdrachten word je begeleidt door een mentor die werkt bij één van de bestrijdingsorganisaties. Je gebruikt hierbij een app en een registratiesysteem die alleen voor de bestrijdingsorganisaties toegankelijk zijn.

Om de opleiding te volgen moet je door één van de bestrijdingsorganisaties aangemeld zijn. Er zijn een aantal manieren om muskusratbestrijder te worden:

 • Solliciteren op het moment dat er een vacature is.
 • Een open sollicitatie sturen.
 • Contact opnemen met één van de bestrijdingsorganisaties van de waterschappen en vragen of je een of meer dagen mee mag lopen met een muskusrattenbestrijder. Mocht er een wederzijdse klik zijn dan kun je vervolgens op de lijst van open sollicitanten komen. De bestrijdingsorganisaties vind je op https://muskusrattenbestrijding.nl/Bestrijdingsorganisaties.

Doelgroep

Muskus- en beverratten bestrijders

Instapniveau

mbo

Werk- en denkniveau: mbo-3

Variant

Dag opleiding

Voorkennis

We gaan er van uit dat je in het bezit bent van basis biologische kennis en dat je goede computervaardigheden hebt. Je studie- en leesvaardigheden zijn goed ontwikkeld.

Zelfstudie

4 uur per week

Duur

8 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

Je haalt het diploma van de opleiding als je aan de volgende eisen hebt voldaan:

1. 100% aanwezigheid tijdens de lessen (in het geval van calamiteiten wordt er overlegd)
2. voldoende resultaat voor de opdrachten
3. voldoende resultaat kennisvragen in de Digitale Leeromgeving (DWO)
4. voldoende resultaat proeve van bekwaamheid

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.mbb_herman_scheffer_960x600

'Je moet alles van dat beest weten, anders kun je hem niet vangen.'

Herman Scheffer
Muskusrattenbestrijder Waterschap Rivierenland

"De opleiding wordt verzorgd door ervaren bestrijders en geeft veel handvatten voor het bepalen van een goede vangstrategie. De focus van de lessen ligt op het uitvoeren van de werkzaamheden in het veld."