Cursus

Beoordeling en ontwerp met overstromingskansen
Doel

Deze cursus wordt herzien vanwege het programma BOI 2023. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan alvast een optie (onderaan deze pagina) en je ontvangt meer informatie over de nieuwe uitvoering zodra deze gepland staat.

Sinds 2017 geldt de nieuwe normering waterveiligheid. Primaire waterkeringen worden beoordeeld met een methode gebaseerd op overstromingskansen. Voor de beoordeling wordt per toetsspoor of per dijkvak gekeken naar de kans op falen.

Na het volgen van deze cursus ken je de waterveiligheidsnormen en het bijhorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). Je kent de processtappen van het beoordelingsproces tot de veiligheidsrapportage en weet welke toetssporen er zijn. Je maakt kennis met het WBI-programma RisKeer waarin je keringen schematiseert en hydraulische belastingen bepaalt.

Inhoud

De cursus bestaat uit drie modules:

  1. Basiskennis WBI (2 dagen)
    Nieuwe veiligheidsfilosofie, overstromingskans, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017), processtappen van het beoordelingsproces, toetssporen.

  2. Werken met RisKeer (1 dag)
    Kennismaking met RisKeer, berekening opzetten, schematiseren, hydraulische belastingen bepalen.

  3. Hydraulische belastingen (1 dag)
    Bepaling hydraulische belastingen per toetsspoor of toetslaag, achtergronden instrumentarium, duiding van belastingen.

Vorm

Interactieve klassikale cursus waarin je zelf aan de slag gaat met praktijkopdrachten. Aan de hand van voorbeeldsituaties pas je de theorie toe. Tijdens de modelleerpractica in modules 2 en 3 maak je gebruik van WBI-software.

Bijzonderheden

Je kunt deze cursus modulair volgen. Module 2 en 3 zijn niet los van elkaar te volgen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers en beoordelaars primaire keringen

Instapniveau

hbo

of mbo met meerdere jaren beoordelingservaring

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

4 bijeenkomsten

CoordinatorNeem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

deon_slagter_bnnb_960x600

‘Het is de enige cursus op dit gebied met zo’n breed spectrum.’

Deon Slagter
Programmabegeleider Hoogwaterbeschermingsprogramma

"De cursus brengt wat je ervan verwacht voor TM/PM en ik heb inzicht in beoordeling gekregen."
- M. Broos (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

"Zeer nuttig met praktijkvoorbeelden en laptop met software"