Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
HELLENDOORN 02-10-2024 16-10-2024 2.020,00 Direct inschrijven

Doel

Zoals we de afgelopen jaren gezien hebben, brengt klimaatverandering intensievere perioden van droogte en extreme neerslag met zich mee. Droogte kan tot ernstige en onomkeerbare schade aan natuur en landbouw op de hoger gelegen zandgronden leiden. Het vasthouden van water is een uitdaging in zandige en hellende gebieden. Om de gevolgen van klimaatverandering in deze gebieden te beperken is kennis over adaptieve maatregelen nodig.

Deze cursus richt zich op het effect van klimaatadaptieve maatregelen op hoge zandgronden en in beekdalen. Na afloop heb je kennis van hoe je natuurlijke principes kan toepassen in het hydrologisch en ecologisch systeem. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en nature based solutions leer je tijdens de veldbezoeken hoe je water beter kunt vasthouden en de sponswerking van de bodem verbetert.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • Een klimaat robuust watersysteem: hoe ziet dat er uit?
  • De werking van een watersysteem: sponswerking, beekontwikkeling en sturende factoren zoals bodemtype en hellingsgraad.
  • Toepassing van natuurlijke concepten in het beekdal; bouwen met de natuur en nature based solutions.
  • Klimaatadaptieve maatregelen, doorwerking op het watersysteem en waargenomen effecten.

Vorm

Deze cursus combineert inhoudelijke kennis en lessen uit de praktijk. Veel praktijkvoorbeelden en de lessen die we daaruit leren stellen we centraal. Je wordt gevraagd om eigen casussen in te brengen en je werkt samen aan een opdracht. Ter inspiratie vindt er iedere bijeenkomst een veldbezoek plaats onder begeleiding van een lokale expert.

Bijzonderheden

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Stroming.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, omgevingsmanagers, planvormers, projectleiders, ecologen en hydrologen.

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
HELLENDOORN 02-10-2024 16-10-2024 2.020,00 Direct inschrijven

Interessante cursus met goede docenten die passie hebben voor hun vak en toegankelijk zijn voor vragen. Veel geleerd over water vasthouden, aanrader!