Beheer van riolering met steeds meer informatie. Hoe maak je daar optimaal gebruik van?

6 september 2022

Als rioolbeheerder krijg je steeds meer informatie tot je beschikking. Visuele inspectie van de riolering, op basis van NEN-EN 13508-2, is een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over wel of niet vervangen, renoveren of repareren van leidingen en putten. Maar hoe gebruik je deze informatie voor een optimaal rioolbeheer? En hoe zet je risicogestuurd rioolbeheer in de praktijk in en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? In de opleiding Onderzoek en toestandsbeoordeling van riolering leer je hoe je tot een goede beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

OTR2_900x506

2 november start een nieuwe uitvoering van deze 4-daagse opleiding bij Wateropleidingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke kwaliteitseisen moet ik aan de objecten in mijn rioolstelsel stellen?
  • Welke onderzoeksmethoden heb ik nodig om de toestand van riolen en putten te kennen?
  • Hoe moet ik de resultaten van de onderzoeksmethode visuele inspectie interpreteren?
  • Hoe kan ik de risico's van een gebrekkige conditie van de objecten in het rioolstelsel realistisch inschatten?
  • Welke maatregelen zijn mogelijk: lokaal, per streng, voor het systeem, passend in de stad.
  • Welke prioriteiten moet ik stellen bij het nemen van maatregelen en hoe maak ik een maatregelplan? In hoeverre kan GWSW-maatregelen mij hierbij behulpzaam zijn?

In de opleiding werk je veel met casuïstiek en beoordeel je onderzoeksresultaten. Je krijgt een aantal huiswerkopdrachten mee waarvan je de resultaten direct in je werk kunt gebruiken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen.