Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 03-09-2024 03-06-2025 7.340,00 Direct inschrijven

Doel

Het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld, hoewel het leveren van betrouwbaar drinkwater een steeds grotere uitdaging is voor het waterbedrijf. Ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie, datamanagement en concurrentie in de ondergrond spelen hierbij een grote rol. De drinkwaterbedrijven innoveren voortdurend om klaar te zijn voor de toekomst.

In deze opleiding krijg je inzicht in het functioneren van het moderne waterbedrijf, gezien vanuit een integraal perspectief. Na deze opleiding heb je kennis van de drinkwaterbereiding, van de winning tot aan de levering van het water aan de consument. Bovendien heb je zicht op kansen en bedreigingen, die in toenemende mate bepalend zijn voor de koers van het waterbedrijf. Het integrale perspectief zorgt ervoor dat je beter in staat bent om mede sturing te geven aan de diverse processen die binnen je bedrijf een rol spelen.

Onderdeel van de opleiding is een netwerkdag met als titel HOD Actueel. Onder leiding van inspirerende sprekers worden tijdens deze dag actuele onderwerpen uitgediept en leren de cursisten van elkaars ervaringen. Om de interactie te bevorderen zullen ook docenten en oud-cursisten van de Hogere opleiding drinkwater deelnemen aan deze dag.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 4 modules. Deze modules zijn:

 1. Drinkwatervoorziening (6 dagdelen)
  Organisatie drinkwatersector, drinkwatervoorziening, missie en strategie, wetgeving, kansen en uitdagingen drinkwatersector.
 2. Winning en zuivering (12 dagdelen)
  Bronselectie en bronbewaking, waterkwaliteit, zuiveringstechnieken, opslag en verpomping.
 3. Transport en distributie (12 dagdelen)
  Ontwerp, aanleg, beheer & onderhoud, levering.
 4. Integrale blik op de drinkwatervoorziening (11 dagdelen)
  Assetmanagement, datamanagement, energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, internationale samenwerking.

Vorm

Tijdens fysieke lessen, digitale lessen en online leeractiviteiten wordt de theorie op een interactieve wijze aangeboden door ervaren praktijkdocenten. Het delen van eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden staan hierbij centraal. Tijdens deze opleiding maak je gebruik van de Digitale Wateropleidingen (DWO). Hierop vind je de individuele online leeractiviteiten, het lesmateriaal en alle overige informatie die betrekking heeft op de opleiding.

Twee van de vier modules sluit je af met examen en de opleiding  wordt afgerond met een individuele opdracht waarin je de lesstof op een integrale wijze verwerkt: de meesterproef. Voor deze opdracht doe je onderzoek en breng je advies uit over een project dat je binnen je eigen organisatie uitvoert.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 18 fysieke lesdagen, 2 digitale lessen, 3 online leeractiviteiten. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn. De netwerkdag (HOD Actueel) wordt apart gepland.

Hogere Opleiding Drinkwater lesrooster 3-9-2024 (pdf, 325 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Water- en procestechnologen, managers, teamleiders en projectleiders

Instapniveau

hbo

Deelnemers met een technisch hbo-diploma zijn direct toelaatbaar, net als deelnemers die de Basisopleiding drinkwaterdistributie of  -productie hebben gevolgd.

Voldoe je niet aan het vereiste hbo-niveau? Neem contact op met Wateropleidingen. Neem contact op met Wateropleidingen. Na een intake gesprek  krijg je een advies van ons over deelname.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

12 uur per bijeenkomst

Duur

41 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

De opleiding bestaat uit vier modules. Twee van deze modules sluit je af met een examen.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 03-09-2024 03-06-2025 7.340,00 Direct inschrijven