Nieuwe praktijkopdrachten TAZ en UTAZ


Deelnemers van de Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) en Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ) opleidingen hebben onlangs voor het eerst posterpresentaties gegeven over zuiveringen uit hun eigen werkgebied. Dit nieuwe examenonderdeel, dat 20% van het eindcijfer voor de eerste module bepaalt, wordt door Wateropleidingen gezien als een sprong voorwaarts naar meer praktijkgerichte toetsing. Het was even wennen en leidde tot best wat zenuwen bij de betrokkenen, maar inmiddels kijken we terug op een zeer geslaagde eerste uitvoering.

TAZ-UTAZ posterpresentaties

Praktijkgericht onderwijs

Praktijkgerichtheid is een kernwaarde van Wateropleidingen. Al ons onderwijs sluit zo veel mogelijk aan op de werkpraktijk van deelnemers en om dezelfde reden werken we uitsluitend met docenten uit de praktijk. Toch kan het nog praktijkgerichter. De toevoeging van de posterpresentatie als examenonderdeel voor langlopende opleidingen als de TAZ en de UTAZ markeert een verschuiving naar meer praktijkgerichte toetsing binnen de opleidingen. Hierdoor sluit de toetsing beter aan bij de lesinhoud en achtergrond van de deelnemers. Door deelnemers de kans te geven hun eigen projecten te presenteren, worden ze aangemoedigd om hun theoretische kennis toe te passen op echte situaties uit het werkveld. Dit versterkt niet alleen hun begrip van de lesstof, maar verbetert ook hun vermogen om het geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Examenlast spreiden voor deelnemers

Een ander voordeel van deze nieuwe aanpak is de spreiding van de examenlast. In plaats van zich uitsluitend te concentreren op traditionele schriftelijke examens, hebben deelnemers nu de mogelijkheid om hun vaardigheden te demonstreren via een posterpresentatie. Dit biedt een meer evenwichtige en uitgebreide beoordeling van hun capaciteiten, waardoor de stress en druk in de examenperiodes worden verminderd.

Samen Sterk

Het jaar 2024 staat voor Wateropleidingen in het thema van "Samen Sterk”. Ook met dit nieuwe examen-onderdeel leveren we hier een bijdrage aan. De posterpresentaties onderstrepen de kracht van kennisdeling binnen het vakgebied. Door zuiveringen uit verschillende regio’s en van verschillend type te presenteren, leren deelnemers niet alleen van hun eigen ervaringen, maar ook van die van hun mededeelnemers.

Quotes vanuit de betrokkenen

Een deelnemer uit de UTAZ opleiding reageerde voorzichtig enthousiast:

Hoewel het me meer tijd dan verwacht heeft gekost om alles goed uit te zoeken, heeft het me veel extra begrip van het zuiveringssysteem gebracht.

Een docent voegde toe:

Vrijwel alle deelnemers die mee hebben gedaan aan de posterpresentatie hebben hun best gedaan voor een duidelijke poster en zich echt verdiept in ‘’hun’’ zuivering. Deelnemers toonden veel belangstelling voor elkaar. Zonder twijfel en waardevolle toevoeging aan de opleidingen.

De TAZ en UTAZ opleidingen zetten met dit nieuwe examenonderdeel een belangrijke stap naar een meer praktijkgericht en evenwichtig beoordelingssysteem.