Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
KEKERDOM 25-06-2024 02-07-2024 1.125,00 Direct inschrijven

Doel

Steeds vaker vestigen bevers, maar ook dassen, zich in risicogebieden zoals waterkeringen en spoorwegen. Graverij is één van de belangrijkste schadetypes die bevers veroorzaken, maar ook knaag- en natschade mogen niet onderschat worden. Daarnaast mag de positieve invloed van bevers op ecosystemen niet vergeten worden.

Duurzaam samenleven met de bever, en daarbij het behouden van een balans tussen het beschermen van infrastructuur, de mens en een gezond ecosysteem, is daarom een relevant onderwerp voor verschillende organisaties, waaronder Waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

In deze cursus worden naast ecologische aspecten en technische aspecten ook juridische kennis (beleid en wettelijke kaders) behandeld. Daarnaast worden er verschillende onderwerpen behandeld, zoals detectie van beverholen (regulier en bij hoog water), herstel van schade, noodmaatregelen, preventieve maatregelen en de impact van graverij op faalmechanismen.

Na afloop van deze cursus heb je een basisbegrip van de bever, zijn gedrag en leefgebied gekregen en weet je hoe schades te herkennen, voorkomen en herstellen, waardoor je beter uitgerust bent om effectief samen te werken aan duurzame oplossingen.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Het identificeren van bevers (en dassen) en het herkennen van sporen en schades in het veld;
  • Evaluatie van de geschiktheid van een gebied als habitat voor bevers;
  • Inzicht in de ecologie en het gedrag van bevers en hun rol in het ecosysteem;
  • Methoden voor detectie en observatie van bevers, en het interpreteren van de verkregen informatie voor eventuele maatregelen en oplossingen.
  • Het opzetten van monitoringssystemen om de aanwezigheid van bevers te controleren en eventuele acties te ondernemen om hun aanwezigheid op risico-locaties te ontmoedigen;
  • Het begrijpen van het juridische kader met betrekking tot bevers;
  • Procedures voor het rapporteren van waarnemingen en schademeldingen, inclusief landelijke meldingssystemen.

Vorm

De cursusdagen vinden fysiek plaats op twee verschillende locaties, dichtbij beverleefgebied. Tijdens beide lesdagen zal in de middagen het veld ingegaan worden om theoretische kennis toe te passen, bevers, dassen en hun sporen in de natuur te observeren en praktische (herstel)maatregelen waar te nemen.

Bijzonderheden

Gedurende beide cursusdagen wordt er actief het veld ingegaan. Dit betekent dat geschikte kleding en schoeisel vereist zijn en er rekening gehouden moet worden met de weersomstandigheden.

Deze basiscursus is geschikt voor een brede doelgroep. Het delen van verschillende perspectieven en ervaringen wordt hierin gewaardeerd en aangemoedigd.

Deze cursus is ontwikkeld door Wateropleidingen en de Zoogdiervereniging in samenwerking met de Unie van waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA.


Doelgroep

Focus op Waterschappen, Rijkswaterstaat en Prorail, maar breed te volgen.

Instapniveau

divers

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
KEKERDOM 25-06-2024 02-07-2024 1.125,00 Direct inschrijven