Cursus ‘Procesbewaking door Microscopisch Slibonderzoek’ na 5 jaar weer van start


Na een pauze van vijf jaar hebben we de cursus ‘Procesbewaking door Microscopisch Slibonderzoek’ weer uitgevoerd. Tijdens de coronaperiode en de jaren die volgden kon de cursus door praktische redenen niet plaatsvinden, ondanks voldoende interesse uit de watersector. Met dank aan de Hogeschool Utrecht, die hun laboratoriumfaciliteiten beschikbaar stelden, konden we dit jaar weer een groep van 12 deelnemers van actuele praktijkgerichte kennis voorzien.

Afbeelding2

In de wereld van de waterzuivering is het monitoren en beheersen van processen cruciaal voor zowel rwzi’s als industriële zuiveringsinstallaties. In deze cursus bieden we de deelnemers veel persoonlijke begeleiding in het microscopisch onderzoek van slib. De cursisten leren hoe ze microscopische waarnemingen kunnen vertalen naar procestechnologische maatregelen, zodat operators effectief kunnen ingrijpen.

Expertise en praktijkervaring

De cursus is ontwikkeld door TNO en de docent, Arjan Borger, brengt expertise en praktijkervaring met zich mee. De deelnemers moeten de handen uit de mouwen steken, meer dan de helft van de cursusduur bevinden zij zich achter de microscoop. Het succes van eerdere uitvoeringen benadrukt het belang en de effectiviteit ervan. Vele professionals in de watersector en de industrie hebben deze cursus al gevolgd. En, zelfs na 20 jaar blijft de inhoud relevant.

Afbeelding1

Belangrijke onderwerpen en toepassing in de praktijk

Tijdens de cursus behandelen we verschillende belangrijke onderwerpen, zoals:

  • Het instellen en gebruiken van een microscoop voor microscopie.
  • Het herkennen en benoemen van belangrijke kenmerken van slibvlokken voor vlokkwaliteit.
  • Visuele kwantificering en identificatie van draadvormende bacteriën.
  • Identificatie en de indicatorfunctie van protozoa en metazoa.
  • Herkenning van andere slibkenmerken zoals poly-P-bacteriën en andere mono-kolonies.
  • Het stellen van een diagnose en vertalen van microscopische waarnemingen naar procestechnologische maatregelen.
  • Bespreking van industrie-specifieke zuiveringsproblemen, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
  • Een kritische analyse van moleculaire detectiemethoden en hun relevantie in dit kader.

Met deze uitgebreide cursus bieden we deelnemers dus niet alleen een diepgaand begrip van microscopisch slibonderzoek, maar we rusten hen ook uit met praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun werkzaamheden binnen waterzuiveringsinstallaties.

In een tijdperk van digitalisering en automatisering is het waarborgen van praktijkgerichte kennis essentieel om systemen correct te kunnen controleren. Deze cursus speelt hierbij een cruciale rol.

Ook interesse in deze cursus?

We proberen de cursus jaarlijks in het begin van het voorjaar te plannen. Je kunt je interesse alvast kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. We zetten je dan op de geïnteresseerdenlijst. Zodra we de cursus opnieuw plannen, ontvang je direct bericht.