Doel

Samenwerken in contracten is een bijzondere vorm van samenwerken. De formele afspraken en structuur van samenwerken staan doorgaans op papier en zijn juridisch proof. Het zijn natuurlijk de mensen die het doen. De grootste uitdaging ligt in het vasthouden van het goede contact om tot ieders gewenst resultaat te komen.

In dit atelier gaan Waterschappen en marktpartijen samen succesvolle contacten aan door uit te zoeken welke belangen, verwachtingen, speelruimten, verschillen en overeenkomsten er zijn. Per bijeenkomst komt een thema aan bod zoals de organisatie, het projectteam en jijzelf. We bieden je diverse handvatten om elkaars intenties te ontdekken, elkaar te waarderen en vertrouwen te geven om daarna samen met trots te kunnen zeggen: “dit is ons project”.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

  • belangen en verwachtingen in privaat en publiek domein;
  • analyse praktijksituaties: waar gaat het mis en waarom;
  • drijfveren en communiceren, “het” bespreekbaar maken;
  • dynamiek in projectteam en je eigen rol hierin;
  • co-creatie en/of escalatie;
  • vlot trekken van vastzittende projecten;
  • positieve denkhouding en handelingsperspectief.

Vorm

Het atelier is de werkplaats waar creatieve oplossingen opborrelen, waar alles kan en mag en waar volop wordt geëxperimenteerd. Je experimenteert met situaties waar jouw praktijkcases centraal staan. Denk aan jouw ervaringen met  overschrijding van kosten, tijd of wijzigingen gedurende het traject of fouten in aanleg etc.. Je kruipt in elkaars rol, handelt vanuit het gemeenschappelijke belang en evalueert met elkaar.  Aan het eind heb jij een gevulde  gereedschapskist met interventies om succesvolle contacten te onderhouden.

Bijzonderheden

De groep bestaat voor de helft uit waterschappers en de andere helft uit marktpartijen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Contract- en projectmanagers van waterschappen en marktpartijen

Instapniveau

hbo

Kennis van en ervaring met contractvormen is vereist. Een intake maakt deel uit van het atelier.

Variant

Dag cursus

Duur

3 dagdelen


veendorp_marco_webkl

"Dit atelier vergroot je inzicht in succesvolle samenwerkingen!"

Marco Veendorp
Senior Adviseur Waterveiligheid (Arcadis)

"De cursus is bij uitstek geschikt om ervaringen binnen onze sector te delen en elkaar mee te nemen in achtergronden en motivering van de deelnemers. Er ontstaat meer begrip voor elkaar. Dit is ook een stapje binnen onze sector om dichter bij elkaar te komen en samenwerking naar een hoger niveau te krijgen."