Opleiding

Onderzoek en toestandsbeoordeling van rioleringCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 27-11-2024 2.460,00 Direct inschrijven

Doel

Hoe bepaal je of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de geautomatiseerde conclusies van de beheersoftware of geplande wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geven geen basis voor een goede maatregelkeuze. In deze opleiding leer je hoe je tot een goede beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke kwaliteitseisen moet ik aan de objecten in mijn rioolstelsel stellen?
  • Welke onderzoeksmethoden heb ik nodig om de toestand van riolen en putten te kennen?
  • Hoe moet ik de resultaten van de onderzoeksmethode visuele inspectie interpreteren?
  • Hoe kan ik de risico's van een gebrekkige conditie van de objecten in het rioolstelsel realistisch inschatten?
  • Welke maatregelen zijn mogelijk: lokaal, per streng, voor het systeem, passend in de stad.
  • Welke prioriteiten moet ik stellen bij het nemen van maatregelen en hoe maak ik een maatregelplan? In hoeverre kan GWSW-maatregelen mij hierbij behulpzaam zijn?

Vorm

De opleiding bestaat uit mondelinge kennisoverdracht, het werken met casuïstiek en het interpreteren van onderzoeksresultaten. Je krijgt een aantal huiswerkopdrachten mee waarvan je de resultaten direct in je werk kunt gebruiken. We besteden veel aandacht aan het uitwisselen van ervaringen.

Bijzonderheden

Wateropleidingen heeft deze opleiding per 14 augustus 2017 van RIONED overgenomen.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Betrokkenen bij onderzoek en beoordeling van riolering: operationeel managers, beheerders en beleidsmedewerkers bij gemeente of waterschap, adviseurs riolering en aannemers.

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Duur

4 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Examen

Je sluit de opleiding af met een examen. Het betreft een digitaal examen.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 27-11-2024 2.460,00 Direct inschrijven

Downloads

pdfRIONED Leidraad visuele inspectie 2023Download
pdfClassificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2Download