Doel

Zuiveren van afvalwater is een omvangrijk proces met vele stappen en mogelijkheid tot ingrepen. De procesoperator heeft als taak om het afvalwater goed en effectief te zuiveren. In deze opleiding maak je de vertaalslag van je dagelijkse werkpraktijk (wat) naar de theorie (waarom) van de afvalwaterzuivering. Je krijgt praktijkkennis over verschillende processtappen, de samenhang tussen de processen en stuurmogelijkheden.

Na afloop van dit praktijktraject ken je de werking van de verschillende processtappen van je eigen afvalwaterzuivering. Je kunt verstoringen van en ingrepen in het proces herkennen, benoemen en toelichten.

Inhoud

In het praktijktraject Techniek Afvalwaterzuivering (PTAZ) komen de volgende thema’s aan bod:

  1. Procesvoering
  2. Controleren, meten & registreren
  3. Procesbeheersing, onderhoud & technische storingen
  4. 4. Procesverstoringen

Ieder thema wordt uitgewerkt in een praktijkopdracht.

Vorm

Je voert zelfstandig opdrachten uit binnen jouw eigen organisatie. Je wordt hierbij intensief begeleid door een praktijkbegeleider uit jouw eigen organisatie. Via onze Digitale WaterOpleidingen (DWO) heb je 24/7 toegang tot het lesmateriaal van de Techniek afvalwaterzuivering en de mogelijkheid om vragen te stellen.  Je kunt kiezen hoe je de opdrachten rapporteert, zoals een schriftelijk verslag, filmpje of fotocollage. Het traject wordt afgerond met een mondeling praktijkexamen.


Doelgroep

Klaarmeesters, operators, procesmedewerkers afvalwaterzuivering

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Voorkennis

Goed te volgen als inwerktraject, geheel online

Zelfstudie

100 uur

Coordinator

Examen

Het traject wordt afgerond met een mondeling praktijkexamenDeelnemen?

Wil je deelnemen aan het Praktijktraject TAZ? Neem dan een optie op deelname om in contact te komen.