Doel

Medewerkers van waterschappen kunnen in hun dagelijkse werk te maken krijgen met agressie en geweld. Herkennen, erkennen en hier goed mee omgaan helpt om escalatie te voorkomen. De sectorale richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Arbocatalogus sector Waterschappen, deel 1 (Agressie en geweld).Per waterschap zijn de specifieke risico's in kaart gebracht, maatregelen genomen en afspraken gemaakt over het verlenen van nazorg.

Deze cursus behandelt de goede praktijken en inzichten van deskundigen op het gebied van agressief gedrag. Je leert jouw eigen reactie op agressie en geweld kennen. Ook krijg je inzicht in verschillende vormen van agressie en de handvatten om hier adequaat mee om te gaan.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • toelichting op de Arbocatalogus sector Waterschappen deel 1 (Agressie en geweld) wat is agressief gedrag
  • kennis van eigen reacties omgaan met frustratie agressie
  • omgaan met instrumentele agressie (begrenzen) feedback geven en ontvangen
  • slecht nieuws gesprekken eerste opvang en nazorg incidenten registratie

Vorm

Tijdens deze lesdag worden de verschillende vormen van agressie besproken. In groepsopdrachten pas je de theorie toe. Je oefent in het bepalen en bewaken van eigen grenzen. Samen met jouw collega's vertaal je de uitgangspunten van het beleid van de eigen organisatie naar jouw werkpraktijk.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van waterschappen met directe publiekscontacten en risico op agressie

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.