Docent over Bestuurlijke sensitiviteit


Marco Spee (Alcea Consultancy)

"De kern is dat je je inleeft in de bestuurder die je adviseert. Welke doelen heeft hij, wat voor type bestuurder is het? En vervolgens: wat betekent dat voor mijn advisering? In elk geval moet de taal kernachtig zijn. Als de bestuurder zo'n heel lang en doordrocht stuk leest, haakt hij na een paar minuten af. Hij wil weten wat er moet gebeuren, wat het kost en wat de risico's qua kosten en planning zijn."