Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 16-10-2024 16-10-2024 930,00 Direct inschrijven

Doel

Drinkwaterbedrijven controleren drinkwaterinstallaties en de uitvoering van beheersmaatregelen bij o.a. prioritaire instellingen. Prioritaire instellingen dienen te voldoen aan de bepalingen omschreven in de Regeling Legionellapreventie. De controle wordt landelijk uniform uitgevoerd conform de Werkinstructie inspectierichtlijn, opgesteld door het Platform Controle en Handhaving (PCH) in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In deze masterclass ga je onder leiding van een ervaren docent, samen met je mede-cursisten aan de slag met diverse casussen. Je legt daarbij het verband tussen de risico-analyse, het beheersplan, het logboek en de monsterneming. Dit in relatie tot de status van een drinkwaterinstallatie van een prioritaire instelling op basis het controleprotocol Extra van de Werkinstructie inspectierichtlijn.

Inhoud

Mede afhankelijk van de casussen die zijn ingediend door de deelnemers komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater;
  • werken met ISSO-publicatie 55.1 - bijlage F en BRL6010;
  • gevaren van Legionella op specifieke punten in drinkwaterinstallaties en bij warmwaterbereiding;
  • werking en risicobeoordeling van verschillende drinkwaterinstallaties in prioritaire instellingen;
  • de effectiviteit van (alternatieve) beheersmaatregelen in specifieke situaties bij prioritaire instellingen.

Vorm

Om het leerrendement te verhogen heeft het de voorkeur dar controleurs/inspecteurs van verschillende waterbedrijven deelnemen aan deze masterclass. Deelnemers bereiden zich voor door de ISSO publicatie 55.1 - bijlage F en de Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater te bestuderen en dienen vooraf een casus uit hun eigen werkpraktijk aan te leveren.

Deze masterclass gaat specifiek in op controleprotocol Extra van de Werkinstructie inspectierichtlijn, aan de hand van enkele door de cursisten aangeleverde praktijksituaties.

Bijzonderheden

Deze masterclass is ontwikkeld in samenwerking met het Platform Controle en Handhaving en biedt verdiepende kennis voor de professionals die (onderdelen van) de leerlijn Controleur veilige drinkwaterinstallaties hebben gevolgd. Door deelname worden 10 studiepunten verkregen.

Incompany

Je kunt deze masterclass ook binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van de masterclass. Wil je deze masterclass incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Ervaren controleurs van drinkwaterbedrijven

Instapniveau

mbo

Je hebt de opleiding Controle veilige drinkwaterinstallaties succesvol afgerond en meerdere jaren ervaring als controleur bij een drinkwaterbedrijf.

Variant

Dag

Zelfstudie

4 uur

Duur

2 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 16-10-2024 16-10-2024 930,00 Direct inschrijven