Controleur veilige drinkwaterinstallaties


Roland Stols - Opleidingscommissie Platform Controle en Handhaving

De opleidingscommissie van het Platform Controle en Handhaving (PCH) vindt het belangrijk dat er sprake is van goed opgeleide controleurs. We zijn daarom blij dat we in overleg met Wateropleidingen een leerlijn hebben kunnen ontwikkelen die tegemoetkomt aan dit kwaliteitsdenken. Het op peil brengen en houden van kennis wordt steeds belangrijker, ook door veranderende wetgeving.

Wanneer je in het bezit bent van het diploma Controleur veilige drinkwaterinstallaties dan ben je goed opgeleid om zelfstandig controles uit te voeren. Je bent deskundig wat betreft de technische aspecten van installaties, maar weet ook hoe een installatie beheerd moet worden om bijvoorbeeld Legionella te voorkomen. Als controleur fungeer je bovendien als eerste aanspreekpunt en ambassadeur van het waterbedrijf. Het is essentieel dat je vertrouwen uitstraalt en je bevindingen op deskundige wijze kunt overbrengen op klanten die je voor controles bezoekt.

Het volgen van de leerlijn Controleur veilige drinkwaterinstallaties zorgt ervoor dat je jouw kennis verdiept en verbreedt. Ook heb je tijdens de opleidingen en cursussen contact met collega’s van andere waterbedrijven. Dit heeft een grote meerwaarde. Je denkt namelijk met elkaar na over zaken die je in het werk tegenkomt en bediscussieert deze ook met docenten. Dit schept een onderlinge band, waardoor je in de praktijk ook sneller met elkaar in contact treedt, wat bij controles voor meer uniformiteit zorgt. Ook is het mooi om te zien dat de nieuwe leerlijn een duidelijke relatie heeft met andere opleidingen en cursussen die Wateropleidingen biedt op het vlak van drinkwater, waaronder de Basisopleiding distributie.