Docent over Monsternemer legionella


Bianca van Elswijk

"Het nemen van een legionella monster lijkt wellicht heel eenvoudig. Men is zich er soms echter niet van bewust wat voor invloed een foutieve monstername op het eind resultaat kan hebben. Dat monsters op de juiste en uniforme manier worden genomen is niet alleen bepalend voor het eindresultaat, maar ook voor degene die de resultaten moet interpreteren inclusief de eventuele vervolg acties. Een goede monstername mag geen toeval zijn. Daarom zijn er normen opgesteld zodat legionella bemonstering op uniforme wijze uitgevoerd dient te worden. Het gaat ten slotte om de veiligheid en de gezondheid van mensen!"