Docent over Studiebegeleiding basisopleiding drinkwaterproductie


Theo Vermolen (RanQ)

'De basisopleiding drinkwaterproductie is behoorlijk intensief. De deelnemers aan de basisopleiding hebben theoretisch wel  voldoende vooropleiding genoten, ze hebben de benodigde diploma’s, maar voor een deel van hen is dat al lang geleden. Daardoor is die kennis – die we voor de basisopleiding drinkwatervoorziening bekend veronderstellen - soms wat weggezakt.  Met de studiebegeleiding hebben we een hele dag om in te gaan op vragen die nog leven. Er is vrij veel tijd voor individuele aandacht.'