Docent over Wereldwijd werken


Esther Janssen, managing director (Culture-Inc.)

"Het gaat in deze training om het kunnen herkennen en hanteren van cultuuraspecten zodat internationale waterprojecten effectief worden opgezet en uitgevoerd. Of dat nu in Roemenië, Indonesië, Ethiopië of de Verenigde Staten is. Projecten moeten aansluiten bij de organisatie en werkmethodes. Cultuuraspecten zoals omgaan met hiërarchie, met tijd en planning en met verantwoordelijkheid spelen hierbij een grote rol. Cursisten raken bewust van de eigen Nederlandse waarden en communicatiestijl en leren hun kennis over te dragen op een manier die lokaal wordt begrepen."