Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 29-11-2024 1.630,00 Direct inschrijven

Doel

Goed waterbeheer is van groot belang voor de leefomgeving. Dit beseffen de waterprofessionals bij gemeenten en waterschappen. Maar ook inwoners en bestuurders raken hiervan steeds meer van doordrongen. Nieuwe uitdagingen, zoals extreme neerslag en overstromingen enerzijds en hitte en droogte anderzijds, stellen nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Net als van particulier terrein. Wat zijn eigenlijk de regels? Wat is 'goed beheer'? Welke oplossingen dragen echt bij aan een betere waterhuishouding? Het gaat daarbij niet alleen over maatregelen onder de grond (riolering, drainage) en het oppervlaktewater. Maar ook over de inrichting van de buitenruimte. Maar hoe stel je samen de effectiviteit van maatregelen vast? Welke rol speelt duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit? Wanneer is het waterbeheer klimaatbestendig?

In de cursus Stedelijk Water staan deze vragen centraal. We gaan in op de laatste beleidsontwikkelingen en andere facetten waarmee tegenwoordig rekening moet worden gehouden bij de inrichting van water en ruimte en op de wijze waarop we inzicht krijgen in de werking van watersystemen. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe via nieuw omgevingsmanagement stedelijke watersystemen duurzaam kunnen worden ingericht.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • nieuw beleid en wetgeving voor de stedelijke waterhuishouding.
  • hoe geven we invulling aan water binnen het omgevingsmanagement?
  • wat werkt wel en wat niet?
  • waterhuishoudkundige beoordeling van duurzaamheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit: de haalbaarheidsstudie bij de ruimtelijke inpassing water.
  • hoe stroomt stedelijk water? Integrale modellering stedelijk water.
  • inzicht in waterkwaliteit en ecologie.
  • hoe kan de burger klimaat adaptief bijdragen?
  • hoe kan je bij de herinrichting van bestaand stedelijk gebied, rekening houden met nieuwe toekomstige wensen en eisen aan het watersysteem?

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Beleids)medewerkers stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ordening

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 29-11-2024 1.630,00 Direct inschrijven

"Interactie was goed, casus was leerzaam. Actueel onderwerp met veel praktijk kennis."

sw_fons_nelen_960x600

'Voor een goed ontwerp moet je juist met het water en de ondergrond beginnen.'

Fons Nelen
Directeur (Nelen & Schuurmans)