Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 25-04-2024 02-04-2025 4.975,00 Direct inschrijven

Doel

De gemeente kent op gebied van water drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is bescherming van de volksgezondheid en voorkomen van wateroverlast. De Basisopleiding Riolering richt zich op deze brede watertaak van de gemeente in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren.

In deze opleiding leer je hoe de gemeente aan haar zorgplichten voldoet met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Je kent de structuur en invulling van dit plan en de financiële onderbouwing. Ook weet je hoe met riolering de gevolgen van klimaatverandering beheerst kunnen worden. Na afloop van de opleiding kun je een eenvoudig rioolontwerp maken. Je hebt kennis van rioleringsbeheer op strategisch niveau, weet hoe je de toestand van de riolering onderzoekt en beoordeelt en kan een plan opstellen voor het beheer.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. Context en zorgplichten:
    Riolering in Nederland, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan.
  2. Ontwerpen:
    Belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen.
  3. Beheren:
    Gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Kennisbank Stedelijk Waterbeheer van Stichting RIONED.

Vorm

De Basisopleiding Riolering is een theoretische opleiding, waarin fysieke en digitale lessen gecombineerd worden. In module 2 volg je een practicum bij de Technische Universiteit Delft, onder begeleiding van de docenten. Dit practicum koppelt de theorie aan de praktijk en is daarmee een waardevol onderdeel binnen de opleiding.

In alle modules maken de docenten gebruik van casussen en eigen praktijkvoorbeelden om de theorie te verduidelijken. Daarnaast stimuleren zij deelnemers om eigen praktijksituaties in te brengen. In module 2 maak je met een aantal medecursisten een eenvoudig rioolontwerp.

Programma

Deze opleiding bestaat uit fysieke bijeenkomsten en digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Basisopleiding riolering lesrooster 25-4-2024 (pdf, 229 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Projectleiders, adviseurs, ontwerpers en beleidsmedewerkers riolering/stedelijk water

Instapniveau

hbo

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

30 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

20

Examen

De opleiding bevat drie modules. Elke module sluit je af met een examen en/of opdracht.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 25-04-2024 02-04-2025 4.975,00 Direct inschrijven

“Na mijn afgeronde studie watermanagement ben ik bij M.J. Oomen Moerdijk aan de slag gegaan als adviseur Integraal Beheer. Ik merkte tijdens mijn studie dat riolering een iets wat onderbelichte kant is van alles wat je leert. In mijn werk heb ik veel te maken met een diversiteit aan opdrachtgevers met elk eigen belangen en wensen. Door het volgen van de Basisopleiding Riolering leer ik veel over de verschillende stakeholders binnen het rioolbeheer, de wet- en regelgeving en het hydraulisch functioneren van een stelsel. De kennis die ik hier opdoe kan ik meteen praktisch toepassen in mijn werk. Tevens heb ik goede contacten opgedaan met andere starters binnen de rioleringswereld.”
- Steven de Krijger (Adviseur Integraal Beheer bij M.J. Oomen Inspectie B.V.)

“Ik ben sinds een klein jaar de specialist riolering & transport bij Wetterskip Fryslan en mijn kennis en ervaring zit in beheer en onderhoud van zuiveringen. Door deel te nemen aan de Basisopleiding Riolering doe ik kennis op van riolering, zodat ik weet wat er speelt tijdens mijn gesprekken met de gemeente. Ik volg de gehele Basisopleiding Riolering en dit zou ik iedereen willen aanraden die iets op het gebied van rioleringen moet en wil gaan doen.”
- Harmen Witteveen (Specialist Afvalwaterketen bij Wetterskip Fryslân)

“Zeer compleet, alle belangrijke onderwerpen uit m’n werk zijn grondig behandeld. Deskundige en enthousiaste docenten, de case was leuk om te doen en het practicum hielp me om de theorie zichtbaar te maken.”