Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 20-09-2023 21-02-2024 2.610,00 Direct inschrijven

Doel

De gemeente kent op gebied van water drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is bescherming van de volksgezondheid en voorkomen van wateroverlast. Door deze zorgplichten is de taak van rioleringsmedewerkers breder geworden. Daarnaast wordt riolering ook ingezet om te reageren op de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan vooral om het opvangen van piekafvoeren en het voorkomen van wateroverlast.

Deze opleiding biedt een overzicht van de rioleringstechniek en focust zich op operationeel rioleringsbeheer. Je maakt kennis met riolering, ziet hoe het systeem belast wordt en uit welke onderdelen het bestaat. Assetmanagement speelt een steeds belangrijkere rol in operationeel rioleringsbeheer. Traditionele beheersonderwerpen worden in de opleiding gelinkt aan assetmanagement. Na deze opleiding ben je op de hoogte van alle belangrijke onderwerpen in de rioleringszorg.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 2 modules:

  1. Algemene rioleringstechniek (9 avonden):
    wettelijk kader, typen stelsels en onderdelen van de riolering, gemeentelijk besluitvormingsproces, belasting op de riolering, vloeistofmechanica, inspecteren, classificeren en beoordelen.
  2. Operationeel beheer (7 avonden):
    Operationeel beheer en assetmanagement, financiële basisbegrippen, vergunningen, kwaliteitszorg, directievoering en uitvoering, aansprakelijkheid en veiligheid.

Vorm

In de fysieke en digitale bijeenkomsten licht de docent de theorie toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tijdens de opleiding werk je aan verschillende casussen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 9 fysieke bijeenkomsten en 7 digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Lesrooster Rioleringstechniek 20-9-2023 (pdf, 200 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Rioleringsmedewerkers, medewerker beheer water & riolering

Instapniveau

mbo

Variant

Avond opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

16 avonden

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

De opleiding bestaat uit 2 modules die je beiden afsluit met een examen. Deze examens worden op zaterdagochtend gehouden.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 20-09-2023 21-02-2024 2.610,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

DvhJ 2021

'ik laat ook zien hoe rioolbeheer moet passen in het totale beheer van de openbare ruimte.’

Martijn Klootwijk
Manager stedelijk water (Gemeente Breda)

"De opleiding geeft een mooi totaalbeeld van wat zich binnen de rioleringstak afspeelt. De lessen zijn goed opgebouwd en gericht op de werkpraktijk."