Docent over Integraal waterbeheer


Mario Maessen

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer. Waardoor je ze bij elkaar brengt in een samenhangend geheel. De opleiding geeft je het kader om belangen af te kunnen wegen en prioriteiten te stellen. Bijvoorbeeld in het stedelijk waterbeheer. Mensen willen droge voeten, de kwantiteit is randvoorwaarde. Maar ze willen water ook gebruiken voor recreatie. Dan moet je kiezen, want je kunt niet alles tegelijk doen.'