Docent over Veldkennis watersysteem


Roelf Pot (Onderzoek- en adviesbureau Roelf Pot)

Naarmate de Kaderrichtlijn Water meer invloed krijgt, neemt de noodzaak toe om iets te begrijpen van wat zich onder water afspeelt. De cursus levert daarvoor de basiskennis en is vooral geschikt voor mensen die geen biologische achtergrond hebben, maar wel over biologische waterkwaliteit moeten nadenken, beslissingen moeten nemen of adviezen moeten uitbrengen. Ze moeten een beetje begrijpen waar die biologen het over hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanleggen van ecologische oevers.