Doel

Bij de start van een dijkversterking zijn vaak nog veel verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Life Cycle Costing (LCC) is een methode die gebruikt wordt om te onderzoeken wat de kosten zijn van de verschillende oplossingsrichtingen over de gehele levensduur. Hierbij wordt zowel gekeken naar de investeringskosten van de dijkversterking, als naar de kosten van beheer en onderhoud. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de principes van LCC. Daarnaast ga je zelf een aantal LCC berekeningen maken van verschillende soorten oplossingen.

Na het volgen van deze cursus weet je wat een LCC berekening is en hoe hij past binnen de Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK raming). Daarnaast heb je geoefend met het maken van LCC berekeningen en heb je inzicht in de verschillende factoren die de berekening beïnvloeden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de basisprincipes van LCC;
  • LCC in reguliere dijkversterkingen;
  • LCC en innovatieve dijkversterkingstechnieken;
  • de relatie tussen LCC en SSK ramingen.

Vorm

In de cursus licht de docent aan de hand van praktijkvoorbeelden de theorie toe. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende variabelen te illustreren. Je oefent met het maken van LCC berekeningen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers betrokken bij dijkversterkingsprojecten die LCC berekeningen maken

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.