Docent over Veiligheid regionale waterkeringen


Evert Hazenoot, Specialist Hoogwaterveiligheid (Waterschap Rivierenland)

"De veiligheid van regionale waterkeringen, met een totale lengte van zo’n 14.000 kilometer is op dit moment een belangrijk en actueel onderwerp. Het staat bij alle waterschappen hoog op de agenda omdat veel waterkeringen onvoldoende blijken te zijn. Het stellen van normen en het toetsen leidt tot een uitvoeringsprogramma dat veel geld kost. De cursus laat zien wat er speelt  en hoe je met de normen en het toetsen omgaat."