Docent over Visuele inspectie van waterkeringen


Jaap Bronsveld, Specialist waterkeringen (Waterschap Rivierenland)

"Wat de cursus actueel maakt is het feit dat waterschappen steeds meer gericht zijn op het certificeren van hun medewerkers. Daarom draaien we deze cursus vaak in-company. Er zijn binnen een waterschap bovendien veel medewerkers die hooguit eens per jaar worden ingeschakeld om de dijken te controleren. Dankzij de cursus kun je bijvoorbeeld beginnende schades herkennen die je anders over het hoofd zou zien. Je moet weten waar je op moet letten."