Doel

Op afvalwaterzuiveringsinstallaties worden monsters genomen om het zuiveringsproces te kunnen sturen en beheersen. Ook worden op basis van de monsters de heffingen bepaald. Het nemen van, vervoer en opslag van monsters vraagt om de juiste handeling en nauwkeurigheid.

In deze cursus leer je hoe je monsters van afvalwater en van actief slib moet nemen conform NEN 6600-1. Er wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg, waarvan het kalibreren van meetapparatuur een onderdeel is. De meest voorkomende bepalingen, zoals de slibvolume-index, GZV en de gehalten aan ammonium en fosfaat leer je volgens de geldende normen uit te voeren. Ook wordt ingegaan op het conserveren, verpakken en transporteren van monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3.

Inhoud

In de cursus Monsternemer afvalwaterzuivering komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • eigenschappen van (afval)stoffen; soorten monsters;
  • protocollen voor monsterneming; NEN 6600-1;
  • kalibratie van apparatuur;
  • meest gebruikte technieken bij monsterneming;
  • conservering van monsters NEN-EN-ISO5667-3;
  • bepalen van de slibvolume-index conform NEN 6624;
  • bepalen van GZV, ammonium en fosfaat.

Vorm

Monsternemer afvalwaterzuivering is een tweedaagse cursus die plaats vindt op jouw zuivering. In deze cursus komen zowel de theoretische achtergronden als de praktische vaardigheden aan bod voor het nemen van verschillende soorten monsters en het bepalen van een SVI, GVZ, nitriet en nitraat.

Bijzonderheden

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Procesoperators, klaarmeesters en monsternemers op communale of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.