Docent aan het woord: Meer inzicht in zuiveringsprocessen


Jack Jonk (Advies Water)

“Van de belangrijkste zuiveringsprocessen wordt eerst de theorie behandeld. De theorie wordt met veel voorbeelden direct vertaald naar de eigen praktijksituatie.  Hierbij gaat het over bouwprojecten, procesbeheersing, onderhoud, plannen, ketensamenwerking etc. Daardoor is de cursus actueel en toegespitst op de eigen situatie. Tegelijkertijd wordt de eigen ontwikkeling in het licht gezet van de landelijke trends en innovaties in het vakgebied. Door de behandeling van de lesstof op hoofdlijnen en door de interactieve benadering worden de essenties voor alle disciplines duidelijk. De samenhang van het ketenbeleid van het waterschap wordt helderder. Onder de deelnemers ontstaat gedeelde kennis en gedeeld inzicht. Daardoor draagt de cursus bij aan een effectievere samenwerking in de waterketen, zowel intern als extern. Uit de reacties van de cursisten blijkt dat de cursus voorziet in de kennisbehoefte.”